Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Оптова торгівля тваринами: як вести бухоблік тимчасового їх утримання?

ТОВ займається оптовою торгівлею тваринами (вівці). Тварини закуповуються у ФОП та згодом продаються на експорт у живій вазі. Перед продажем тварини утримуються протягом кількох місяців, за цей час ТОВ несе витрати на їх утримання (корми, медпрепарати тощо). Як вести бухоблік такої діяльності?

Бухоблік тварин на відгодівлі

За умовами запитання, підприємство придбаває у постачальників тварин (вівці), утримує їх декілька місяців до наступного продажу на експорт у живій вазі. Протягом періоду утримання тварин підприємство здійснює витрати на корми, медпрепарати та інші витрати на утримання тварин. По суті - це операція з утримання тварин на відгодівлі. Бухоблік таких тварин слід вести за П(С)БО 30.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 30 поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Згідно з п. 6 П(С)БО 30 об'єктом бухобліку є окремий вид біологічних активів або їх група, тому вести облік витрат на утримання тварин в даному випадку можна за групами. Підприємство самостійно визначає, чи буде воно вести облік всіх тварин за однією групою, чи за декількома групами в залежності від строків надходження та продажу тварин, від яких залежить строк перебування тварин на відгодівлі. На нашу думку, облік тварин в розрізі кожної тварини є недоцільним, але за бажанням ТОВ його можна теж реалізувати, адже це дасть змогу точно визначити вартість кожної тварини.

Продукцією вирощування та відгодівлі овець є приріст живої маси, одержаний у звітному періоді, та жива маса.

 

Придбання тварин та їх оцінка

Відповідно до п. 7 П(С)БО 30 придбаний біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка в даному випадку визначається відповідно П(С)БО 9. Згідно з п. 9 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка в даному випадку складається з таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків (тобто за вирахуванням суми ПДВ, якщо тварини придбаваються у платників ПДВ і підприємство є платником ПДВ);
  • транспортно-заготівельні витрати (за їх наявності – це затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до П(С)БО 9;
  • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства/установи на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів – за наявності.

Відповідно до п. 11 П(С)БО 30 поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до П(С)БО 9.

 

Облік витрат на утримання тварин перед наступним продажем та продаж

Відповідно до п. 10 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за П(С)БО  16. Калькулювання собівартості утримання тварин визначається за п. 11 – 16 П(С)БО 16. В даному випадку всі ці витрати обліковуються на рахунку 23 за загальними правилами, а потім з нього списуються на субрахунок 213.

При продажу тварин їх собівартість списується на субрахунок 901 з субрахунку 213.

На субрахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27. Тварини на відгодівлі не належать до основних засобів, тому в даному випадку рахунок 286 не застосовується.

 

Бухгалтерський облік витрат на утримання тварин та їх реалізації на експорт (суми умовні):

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Придбання тварин у постачальників

213

631

1000

Податковий кредит з ПДВ (за наявності)

644

631

200

Витрати на утримання тварин протягом звітного місяця:

 

Корми, медпрепарати, інші матеріали с.-г. призначення

23

208

300

Інші матеріали та МШП

23

20, 22

50

Заробітна плата обслуговуючого персоналу та ЄСВ

23

661, 651

250

Амортизація ОЗ, що використовуються у діяльності з утримання тварин

23

13

30

Послуги сторонніх організацій

23

631

70

Збільшення вартості тварин на суму понесених витрат на утримання

213

23

700

Списання собівартості проданих тварин

901

213

1700

Отримано дохід від продажу тварин на експорт

362

701

2000

Списання витрат на фінрезультат

791

901

1700

Списання доходів на фінрезультат

701

791

2000

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Предприниматели , Торговля , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме