Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Трудові відносини

Премія за винаходи та раціоналізаторські здібності: документальне підтвердження

Підприємство хоче виплатити деяким працівникам премію за винаходи та раціоналізаторські пропозиції. Як (документами, висновками експертів, розрахунками тощо) необхідно обґрунтувати таке раціоналізаторство? Чи може премія за раціоналізаторство бути регулярною за один якийсь винахід (пропозицію)?

Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону №3687, винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Право на реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) має винахідник (ч. 1 ст. 8 Закону №3687).

Відповідно до ст. 462 ЦКУ, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок - свідоцтвом.

Умови та порядок державної реєстрації права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також умови та порядок видачі патенту, свідоцтва встановлюються законом.

Винахід може бути службовий – це винахід (корисна модель), створений працівником:

  • у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше.

Службові обов'язки мають бути зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця може бути видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

  • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Згідно з ст. 9 Закону № 3687, працівник (винахідник) подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він не виконає вищезазначених вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Детальний опис подання заяви, її строки та видача патенту, захист прав та визнання прав не дйсними зазначено в розділах IV-VII.

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності (ч. 1 ст. 481 ЦКУ).

Такі пропозиції реєструються в журналі за формою № ІБ-4 на підставі заяви за формою № ІБ-5, подається письмово підприємству, діяльності якого стосується пропозиція (Інструкція від 10.08.2004 р. № 469).

До раціоналізаторської пропозиції за загальним правилом встановлюється три необхідні вимоги:

1. вона має стосуватися профілю підприємства, якому ця пропозиція подана;

2. повинна бути новою;

3. повинна бути корисною підприємству, якому вона подана.

Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською  або  про її  відхилення  повинно  бути  прийняте  в  місячний  строк  з дня надходження заяви про раціоналізаторську пропозицію.

Порядок розгляду заяви про раціоналізаторську  пропозицію,  а також прийняття щодо неї рішення встановлюється підприємством. У разі прийняття позитивного рішення видається свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію.

Таким чином, документальним підтвердженням виплати премії за винаходи є: зафіксовані у відповідних документах службові обов'язки та доручення роботодавця, службове повідомлення працівника про створений винахід, копія заявки на держреєстрацію та сам патент. 

А за реалізаторські здібності: графічні матеріали (ескізи, креслення, схеми, графіки тощо), техніко-економічні розрахунки, обґрунтування та інші матеріали, та свідоцтво.

Відповідно до пп. «г» п. 4 Порядку № 100, премії можуть виплачуватися працівникам як за  винаходи  та  раціоналізаторські  пропозиції,  так і за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Тому, вважаємо, що виплата таких премії є одноразовою, отже, має бути виплачена одна премія за кожен конкретний винахід чи раціоналізаторську пропозицію.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 64 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі