Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Трудові відносини

Фактичний заробіток під час розрахунку відпусткових: які виплати враховуються?

Які виплати враховуються до фактичного заробітку під час розрахунку відпусткових?

Відповідно до п. 3 Порядку №100, при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються:

— основна заробітна плата;

— доплати і надбавки;

— виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

— винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.

Крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Доплата до розміру мінімальної зарплати є обов'язковою виплатою, яка здійснюється згідно із законодавством і відноситься до додаткової заробітної плати. Про те, що зазначена доплата враховується при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження згідно з Порядком №100, Мінсоцполітики повідомляє в листі від 25.05.2017 р. №1545/0/101-17/28.

А в листі від 23.04.2018 р. №659/0/101-18 Мінсоцполітики звертає увагу на положення абз. 6 п. 2 Порядку №100, яким встановлено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Вичерпний перелік виплат, які не включаються при обчисленні середньої зарплати у всіх випадках її збереження, визначений п. 4 Порядку №100. До таких виплат відносяться, як правило, одноразові виплати (див. табл.).

Таблиця 

Перелік одноразових виплат, які не враховуються при нарахуванні відпусткових

№ з/п Види виплат, що не включаються при обчисленні середньої зарплати Складові виплат, що не включаються при обчисленні середньої зарплати
1. Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника за винятком*
2. Одноразові виплати
— компенсація за невикористану відпустку;
— матеріальна допомога;
— допомога працівникам, які виходять на пенсію;
— вихідна допомога тощо
3. Компенсаційні виплати на відрядження і переведення
— добові;
— оплата за проїзд;
— витрати на наймання житла;
— підйомні;
— надбавки, що виплачуються замість добових
4. Премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції
— за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
— за впровадження нової техніки і технології;
— за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів;
— за збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
— введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком**)
5. Призи грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо
6. Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати  
7. Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором  
8. Вартість безплатно виданих засобів індивідуального захисту
— вартість спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
— вартість мила, змивних і знешкоджувальних засобів;
— вартість молока та лікувально-профілактичного харчування
9. Дотації
— дотації на обіди, проїзд;
— вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку
10. Ювілейні премії
— виплати, пов'язані з ювілейними датами;
— днем народження;
— за довголітню і бездоганну трудову діяльність;
— за активну громадську роботу тощо
11. Відшкодування вартості комунальних послуг вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування
12. Заробітна плата на роботі за сумісництвом за винятком***
13. Відшкодування шкоди суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
14. Дивіденди, проценти доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства
15. Компенсаційні виплати компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати
* — доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
— різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками.
** Премії за введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності.
*** Доплати за сумісництво працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відпустки , Заробітна плата , Трудові відносини

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі