Головна Усі консультації Фінанси і банки Валюта і цінні папери

Дисконтування заборгованості в інвалюті: курсові різниці

При дисконтуванні кредиторської заборгованості з нерезидентом підприємство повинно робити розрахунок в іноземній валюті та перераховувати на дату балансу в гривні чи на дату виникнення заборгованості зробити перерахунок в гривні, а потім дисконтувати її? Якими законами, положеннями тощо можна це підтвердити?

Згідно з п. 10 П(С)БО 11 довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за теперішньою вартістю.

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (п. 4 П(С)БО 11).

Водночас, відповідно до п. 29 та п. 31 П(С)БО 13 фінансове зобов'язання має:

  • первісно оцінюватися за справедливою вартістю (тобто продисконтувавши всі майбутні сукупні грошові платежі за договором за ринковою ставкою відсотка);
  • на дату балансу обліковуватися за амортизованою собівартістю.

І як бачимо, тут вже немає уточнень щодо нарахування відсотків, а отже, як до цього прийшли податківці, слід будь-які довгострокові зобов’язання відображати за теперішньою вартістю.

Втім, оскільки за умовами питання заборгованість отримано в інвалюті, то слід брати до уваги ще й положення П(С)БО 21.

Так, згідно з п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (п. 7 П(С)БО 21).

Мінфін поки що надав лише два роз’яснення щодо дисконтування (лист від 31.10.2013 р. №31-08410-07-27/31749 та лист від 24.09.2014 р. №31-11410-07-10/24641). При чому у листі від 24.09.2014 р. №31-11410-07-10/24641 Мінфін розглядає бухоблік в інвестора фінактиву у вигляді боргових цінних паперів, номінованих в іноземній валюті. Вважаємо, що роз’яснення у цьому листі прийнятні за аналогією й для ситуації із зобов’язанням в інвалюті.

Так, фахівці Мінфіну зазначають, що курсова різниця від зміни курсу валют визначається на кожну дату балансу і дату проведення господарської операції, зокрема, нарахування амортизації дисконту (премії), продажу, погашення та відображається у складі інших доходів (витрат).

Боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті, відповідають ознакам монетарної статті. Тому сума амортизованої собівартості та амортизація дисконту (премії) на звітну дату визначаються в іноземній валюті з перерахунком у гривні згідно із П(С)БО 21 з відповідним відображенням курсових різниць у складі інших доходів (витрат).

За аналогією із наведеним прикладом у цьому листі для фінактиву, на дату первісного визнання заборгованості, яка буде дисконтуватися, слід перерахувати в гривні як суму теперішньої вартості, так і дисконт, а потім на кожну дату балансу робити перерахунок цих сум.

Також аби уникнути непорозумінь із перевіряючими радимо отримати власну консультацію з цього приводу у Мінфіну.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Фінанси і банки / Валюта і цінні папери
Теги:
Валюта , Заборгованість , Курсові різниці , Нерезиденти

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі