• Посилання скопійовано

Лікарняні за договором ЦПХ: як відобразити в об’єднаній звітності?

Як відобразити в об'єднаній звітності лікарняні, нараховані фізособі, яка працює за договором ЦПХ (трудових відносин нема)? Чи правомірно нарахувати такій особі повну місячну суму, вказану в договорі ЦПХ, не нараховуючи та не подаючи заяву-розрахунок до ПФУ на відшкодування?

Особи, які працюють на умовах ЦПД, починаючи з 11.10.2017 р. мають право на матеріальне забезпечення за умови, якщо страховий випадок настав у працівника у період дії укладеного з ним договору.

Відповідно до ст. 30 Закону №1105, матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Тобто особи, які працюють на умовах ЦПД, також мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. 

Чи правомірно нарахувати такій особі повну місячну суму, вказану в договорі ЦПХ, не нараховуючи та не подаючи заяву-розрахунок до ПФУ на відшкодування?

Зазначимо, що договори ЦПХ регламентуються Цивільним кодексом України

ЦПД – це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, тощо) на виконання першим певної роботи (про надання послуг), предметом якого є надання певного результату праці. Загальний зміст будь-якого цивільно-правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору.

Інакше кажучи, якщо робота або послуга надані в повному обсязі та у визначений договором строк, їх необхідно оплатити. Результат праці за ЦПД оформляється актом виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких проводиться їх оплата.

Отже, якщо працівником, який працює за ЦПД, має листок непрацездатності, який  припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за умови втрати певної частини заробітку (доходу). 

А якщо оплата послуг за договором була здійснена в повному обсязі у визначений договором строк, то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту втраченого заробітку (доходу). При цьому і перші п’ять днів за рахунок роботодавця не нараховуються і не оплачуються.

У відповідь на поставлене запитання, зазначимо, що роботодавець, який не подав заяву-розрахунок до ПФУ має право оплатити суму винагороди, що припадає на місяць (або його частину) хвороби фізособи, як за виконану роботу/надану послугу. Але, пильнуйте, щоб виконання цих робіт/надання послуг були завершені до закінчення дії договору ЦПХ (з урахуванням хвороби). 

 

Як відобразити в Об'єднаній звітності лікарняні нараховані фізичній особі, яка працює по договору ЦПХ (трудових відносин нема)?

У відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів ЄСВ для відображення тимчасової непрацездатності у звітності передбачений код категорії застрахованих осіб «29», який називається «Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності».

Тож, як бачимо, даний код не розмежовує найманих осіб за трудовим договором та за договором ЦПХ. Тому, при заповненні Додатку 1 Об’єднаної звітності, доречно, застосовувати код КЗО «29» і для відображення лікарняних фізоосбі (як допомоги за перші п’ять днів за рахунок роботодавця, так і починаючи з шостого дня за рахунок ПФУ), яка виконує роботи/надає послуги за договором ЦПХ.

Отже, лікарняні нараховані фізоосбі, який працює за ЦПД, відображаються аналогічно лікарняним для найманого працівника за трудовим договором. У Додатку 1 Об’єднаної звітності нараховані лікарняні відображатимуться так:

  • графі 8 - код КЗО «29»;
  • графі 10 – місяць та рік, за який нараховані лікарняні;
  • графах 16 та 17 – загальна сума лікарняного;
  • графі 20 – сума ЄСВ нарахована на суму лікарняних;
  • графи 05,06,07,14,21,22,23 та 24 заповнюються в загальному порядку;
  • інші графи не заповнюються.

Важливо! Якщо фізична особа виконує роботи (надає послуги) за договором ЦПХ не за основним місцем її роботи, ЄСВ нараховується на винагороду за договором ЦПХ, незалежно від суми такої винагороди. У цьому випадку вимога щодо нарахування ЄСВ не менше мінімального розміру, не застосовується.

У Додатку 4ДФ Об’єднаної звітності нарахована сума лікарняних відображатиметься за ознакою доходу «102» за фактичним її нарахуванням та виплатою.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Звітність»