• Посилання скопійовано

Бухоблік ПДВ за митними деклараціями після повернення з ЄП

Під час перебування на ЄП (2%) підприємство імпортувало товар, сплатило ПДВ при митному оформленні, включило цей ПДВ до первісної вартості. Як відобразити в обліку цей ПДВ після повернення на загальну систему і відновлення ПДВ?

Що робити з цим ПДВ згідно з ПКУ?

Згідно з пп. 9-1.2.1 підр. 8 розд. ХХ ПКУ, платники податків, у яких була призупинена реєстрація платником ПДВ відповідно до пп. 9.5 підр. 8 розд. ХХ ПКУ та яким з 1 серпня 2023 року автоматично відновлено права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ, не пізніше 31 жовтня 2023 року включають до складу податкового кредиту суми ПДВ, що були сплачені під час ввезення товарів, необоротних активів, під час застосування особливостей оподаткування, встановлених пп. 9 підр. 8 розд. ХХ ПКУ.

При цьому такі платники податків зобов’язані не пізніше 31 жовтня 2023 року нарахувати податкові зобов’язання відповідно до пп. 198.5 ПКУ за товарами, необоротними активами, ввезеними на митну територію України та використаними (поставленими, реалізованими) в період перебування на ЄП (2%), в тому звітному періоді, в якому суми ПДВ, що були сплачені при ввезенні таких товарів, необоротних активів під час застосування особливостей оподаткування, встановлених пп. 9 підр. 8 розд. ХХ ПКУ, включено до складу податкового кредиту.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов’язань за такими необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на перше число місяця, протягом якого вони були використані (поставлені, реалізовані), а в разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни, за товарами - виходячи з вартості їх придбання (митної вартості).

При цьому в обрахунку показника ΣМитн враховуються суми ПДВ, сплачені при ввезенні товарів на митну територію України за період, протягом якого платник податку застосовував особливості оподаткування, встановлені п. 9 підр. 8 розд. ХХ ПКУ.

Детально застосування цієї норми ми пояснювали тут. ДПС пояснювала в Інформаційному листі №4/2023 тут.

Пояснимо цю розлогу норму простими словами:

Під час перебування на ЄП (2%) підприємство сплатило ПДВ під час митного оформлення імпортованих товарів. Такі платники повинні включити зазначені суми ПДВ на підставі належним чином оформлених відповідних митних декларацій до складу податкового кредиту у строк не пізніше 31.10.2023 р. Тобто, в декларації за серпень, вересень та/чи жовтень 2023 р.

Щодо врахування такого ПДВ в в обрахунку показника ΣМитн, відповідаючи на питання 4 Інформаційного листа № 4/2023 ДПС зазначила, що обов’язковою умовою для такого врахування є зазначення у графі B митної декларації у рядку, в якому відображено відомості про сплату ПДВ, у квадратних дужках податкового номеру особи (імпортера), яка претендує на податковий кредит з ПДВ у розмірі відповідної сплаченої суми.

Якщо такі товари, імпортовані під час перебування на ЄП (2%), були продані в цей самий період, то на такі товари слід нарахувати компенсуюче ПЗ з ПДВ за пп. 198.5 ПКУ. Причому базою оподаткування буде митна вартість таких товарів (див. відповідь на питання 3.4 в Інформаційному листі №4/2023). Про складання ПН на таке нарахування можна почитати тут.

 

А чи стосується ця норма ПДВ послуг митного брокера?

Ні, не стосується.

 

Як відобразити в бухгалтерському обліку?

Згідно з п. 9 НП(С)БО 9, до первісної вартості запасів, придбаних за плату, включаються, серед іншого, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству. Причому відповідно до п. 15 НП(С)БО 9 первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених цим НП(С)БО.

Під час отримання імпортованих товарів, коли підприємство перебувало на ЄП (2%) сплачене під час імпортного оформлення товару ПДВ не відшкодовувалося підприємству, а тому воно включалося до первісної вартості товарів. Надалі первісна вартість товару не змінюєтьсяп. 15 НП(С)БО 9.

Врахування імпортного податкового кредиту та одночасне нарахування податкових зобов’язань не змінює бухоблік сум ПДВ в частині товарів, що були продані під час перебування на ЄП за ставкою 2%.

Коли платник був на ЄП за ставкою 2%, він включав весь імпортний ПДВ до первісної вартості імпортованих товарів: Дт 28 Кт 685. Товари, що були продані під час перебування на ЄП за ставкою 2%, були списані за вартістю, що включала імпортний ПДВ, і це було правильно. Тепер у платника є залишок товарів, у первісній вартості яких є імпортний ПДВ, щодо якого платник отримав право включити його у податковий кредит протягом серпня, вересня та жовтня 2023 року. Оскільки зміна первісної вартості товарів не передбачена НП(С)БО 9, пропонуємо нарахувати дохід на цю суму. Відповідні витрати будуть понесені тоді, коли буде списано товар, у первісну вартість якого був включений цей ПДВ.

Як варіант, можна згадати про те, що до первісної вартості покупного товару включаються суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються  підприємству. Після того, як підприємство отримало право на відшкодування імпортного ПДВ, цю суму можна виключити з первісної вартості і перенести до складу податкового кредиту з ПДВ. Але, повторимо, зміна первісної вартості не передбачена НП(С)БО 9.

З огляду на те, що ситуація нестандартна – ми ще ніколи не застосовували такий порядок обліку імпортного ПДВ, для уникнення непорозумінь для вирішення цього питання може бути доречним звернутися до Мінфіну. Як направити звернення, можна прочитати на сайті Мінфіну тут. В Україні державним органом, що регулює питання методології бухгалтерського обліку, є Мінфін (див. ч. 2 ст. 6 Закону про бухоблік).

Далі покажемо все це на прикладі у таблиці.

Приклад. Платник ПДВ у липні 2023 року імпортував товар на суму 100000 грн і сплатив на митниці 26000 грн ПДВ. Станом на 31 липня було продано 60% товару без ПДВ, а 40% товару ще лежить на складі і було продано після 1 серпня вже з ПДВ. Платник донараховує ПЗ з ПДВ у вересні 2023 року.

 Таблиця

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума, грн

Оприбуткування імпортного товару за МД №1234 від 01.07.2023 р.

281

632

100000,00

Відображення імпортного ПДВ на митну вартість товару 130000 грн за МД №1234 від 01.07.2023 р. (код 028)

281

685

26000,00

Поновлення показника SМитн (сплата ПДВ на митницi платником ЄП 3 гр 2%) – в бухобліку не відображається. Ця сума показується в рядку 11.1 декларації з ПДВ за вересень

Рядок 11.1 декларації

--

26000,00

Нарахування ПЗ з ПДВ за пп. 198.5 ПКУ на продану частину товарів – 60% від 26000 грн = 15600 грн. В бухобліку не відображається, а в декларації з ПДВ за вересень показується у рядку 4.1

--

Рядок 4.1 декларації

15600,00

Варіант А: Різниця між поновленим показником SМитн та нарахованими ПЗ визнається доходом. Відповідні витрати на цю суму ПДВ 10400 грн вже «сидять» у первісній вартості товарів, яка буде списана під час їх продажу – див. нижче

641

719

10400,00

Варіант Б: Різниця між поновленим показником SМитн та нарахованими ПЗ виключається з первісної вартості залишку товарів на складі та включається до складу податкового кредиту з ПДВ: 26000 – 15600 = 10400 грн

281

641/ПДВ

685

685

(10400,00)

10400,00

Списано на витрати 60% товару, проданого без ПДВ у липні: (100000 + 26000) * 60% = 75600 грн, або 100000 * 60% + 26000 * 60% = 60000 + 15600 = 75600 грн

902

281

75600,00

Варіант А: Списано на витрати 40% товару, проданого з  ПДВ у серпні: (100000 + 26000) * 40% = 50400 грн, або 100000 * 40% + 26000 * 40% = 40000 + 10400 = 50400 грн

902

281

50400,00

Варіант Б: Списано на витрати 40% товару, проданого з  ПДВ у серпні з врахуванням попереднього зменшення первісної вартості на суму ПДВ: 100000 * 40% = 40000 грн

902

281

40000,00

Розділ Б податкової накладної заповнюється так:

№ з/п.

Опис (номенклатура)

Од.виміру

Обсяги постачання

ПДВ

1

2

4

10

11

1

МД від 01.07.2023 №1234

грн

78000.00

15600.00

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Особливості списання замортизованих МНМА та НМА, які не будуть використовуватися
  МНМА із строком використання 24 місяці, 100% амортизація, вийшли з ладу та потребують списання. Чи нараховувати ПДВ в цьому випадку? Також є НМА, який не введено в експлуатацію – це комп’ютера програма російського походження, буде списуватися з обліку. Чи достатньо для списання службової записки відповідальної особи про те, що ця програма не буде використовуватися у зв'язку із забороною використання такої програми? Чи виникає нарахування ПДВ, якщо придбали програму з ПДВ?
  04.12.202378
 • Як встановити межу суттєвості для витрат?
  Як в обліковій політиці описати межу суттєвості для визнання витрат минулого періоду в розмірі 0,2% від витрат (формулювання та нормативна база)?
  01.12.202374
 • Облік списаних автошин
  Підприємство списує шини, які були встановлені на вантажні авто, на причепах. Норма пробігу не досягнута, але висота протектору на межі допустимого, відновлення недоцільне. Які наслідки з ПДВ, якщо продати ці шини ФОП чи передати за договором на утилізацію спеціалізованому підприємству?
  30.11.20231 449
 • Модернізація ОЗ запчастинами, знятими з іншого ОЗ: як визначити вартість запчастин?
  Підприємство має повністю замортизований сервер, який раніше був модернізований додатковими планками пам’яті. Ці планки теж замортизовані. Тепер вони встановлюються на інший сервер. Чи визнаються ці планки пам’яті активом, якщо їх вартість не може бути достовірно визначена?
  29.11.202354
 • Підприємство придбало товар у нерезидента: що в обліку?
  Підприємство придбало товар у нерезидента. Польська компанія надала послуги перевезення територією Польщі. Товар частково продано польській компанії, частково - завезено на митну територію України. Як відобразити це в бухобліку?
  29.11.202356