Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Чи потрібно присвоювати запчастинам інвентарні номери?

Чи потрібно розробляти порядок складського обліку та на кожну запасну частину присвоювати інвентарний номер?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає П(С)БО 9П(С)БО 9 не містить вимоги щодо розроблення порядку складського обліку, проте у п. 29 П(С)БО 9 наведено перелік інформації, яку потрібно навести у примітках до фінансової звітності.

Так, у примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

 • методи оцінки запасів;
 • балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;
 • балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;
 • балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;
 • суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до пп. 28 цього Положення (стандарту).

Перший пункт – це методи оцінки запасів, які застосовуються на підприємстві. Підприємство має обрати методи з перерахованих у п. 16 П(С)БО 9 і закріпити цей вибір у наказі керівника або в обліковій політиці підприємства. Це і всі організаційні моменти, що вимагає П(С)БО 9 в частині обліку запасів. 

Крім П(С)БО 9, з метою надання допомоги підприємствам з питань обліку запасів розроблено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені Наказом Мінфіну  № 2. Методрекомендації № 2 не є обов’язковими, вони можуть застосовуватися підприємствами на їх розсуд (п. 1.1 Методрекомендацій № 2).

Далі, відповідно до п. 1.4 Методрекомендацій №2 з метою організації бухгалтерського обліку запасів розпорядчим документом, затвердженим (схваленим) власником (уповноваженим органом), визначаються:

 • форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху запасів, які непередбачені типовими формами первинного обліку;
 • порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) транспортно-заготівельних витрат, застосування окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;
 • метод оцінки вибуття запасів (про це ми вже сказали вище);
 • періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів.

Також у цьому документі додатково можуть бути визначені:

 • правила документообороту і технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом запасів та відповідальність посадових осіб;
 • порядок аналітичного обліку запасів;
 • одиниця натурального виміру запасів для кожної одиниці бухгалтерського обліку.

Рекомендації з обліку і контролю наявності та руху запасів в місцях їх зберігання та у виробництві викладені у розділі 4 Методрекомендацій № 2. Підприємство може скласти власний розпорядчий документ, у якому визначити порядок складського обліку, враховуючи ці рекомендації та свої особливості. Втім, оскільки самі Методрекомендації № 2 не обов’язкові до виконання, то немає і обов’язку створювати такий документ. Єдине виключення – це закріплення у розпорядчому документі  вибору методу оцінки запасів, як того вимагає П(С)БО 9. Все решта – на розсуд підприємства.

Разом з цим, з метою належного обліку та контролю запасів підприємство зацікавлене в тому, щоб налагодити облік таким чином, щоб він дозволяв досягнути зазначеної мети. Для цього у разі потреби можна розробити власний порядок обліку запасів з урахуванням Методрекомендацій № 2. Навіть, якщо такого порядку не буде розроблено, все одно варто дотримуватися Методрекомендацій №2, при цьому обов’язковим є дотримання лише норм П(С)БО 9.

Присвоєння інвентарних номерів одиницям запасів не передбачено жодним нормативним актом. Втім, це можна зробити для зручності обліку одиниць запасів у разі вибору методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Відповідно до п. 2.17 Методрекомендацій №2, оцінка відпущених запасів за ідентифікованою собівартістю може застосовуватися підприємством у випадку, якщо запаси не замінюють один одного або відпускаються для виконання спеціальних замовлень і проектів, або їх первісна вартість визначена з ідентифікованої вартості (автомобілі, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння тощо). В інших випадках присвоєння одиницям запасів інвентарних номерів не має практичного сенсу.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Інвентаризація

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі