Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Безоплатне отримання обладнання та матеріалів: податкові різниці

Підприємство безоплатно отримує від благодійної організації для проведення наукових досліджень та здійснення лабораторних аналізів на COVID-19 дороговартісне обладнання та матеріали. Як відобразити правильно дану операцію в обліку? Чи виникатимуть податкові різниці?

Щоб отримати благодійну допомогу, підприємству потрібно звернутися до потенційного благодійника з офіційним листом, в якому міститься прохання про надання допомоги на певні цілі. Благодійник після розгляду листа приймає рішення про надання/чи відмову в наданні благодійної допомоги.

Безоплатне надання товарів має бути документально оформлено, тому у разі позитивного рішення потрібно оформити такі документи:

  • договір про надання благодійної допомоги та/або лист-клопотання від одержувача. У яких зазначаються товари, що передаватимуться, порядок та строки передання таких товарів та інші важливі умови;
  • наказ керівника про надання благодійної допомоги;
  • копії документів (довідки), що підтверджують унесення надавача допомоги до Реєстру неприбуткових організацій;
  • скласти акт прийому-передачі або видаткову накладну на товар, що безоплатно передається.

На баланс підприємства ОЗ зараховуються за первісною вартістю. Згідно з п. 10 П(С)БО 7 та п. 13 Методичних рекомендацій №561, первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

У випадку, якщо при отриманні благодійної допомоги благодійник надав документи, що підтверджують вартість таких товарів, то саме така вартість й буде первісною вартістю в бухгалтерському обліку.

Сума ПДВ також не збільшить податковий кредит отримувача безкоштовного обладнання та матеріалів, оскільки право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники цього податку (пп. 201.8 ПКУ).

Підставою для зарахування на баланс ОЗ є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів (п. 10 Методичних рекомендацій №561). При цьому на справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів ОЗ збільшується сальдо додаткового капіталу (Кт рахунку 424).

Згідно з пп. 138.3.1 ПКУ, розрахунок амортизації ОЗ здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138пп. 138.3.2138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО.

В п. 23 П(С)БО 7 та п. 24 Методичних рекомендацій №561 зазначено, що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання ОЗ визначається підприємством самостійно з урахуванням його потужності (продуктивності), фізичного та морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта.

Згідно з п. 21 П(С)БО 15, в бухгалтерському обліку відображається дохід в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Амортизацію безоплатно отриманих ОЗ нараховують з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 та пп. 138.3 ПКУ. Ці обмеження полягають у тому, що фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (пп. 138.1 ПКУ);
  • зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ відповідно до пп. 138.3 ПКУ (пп. 138.2 ПКУ).

Одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід в сумі нарахованого зносу та зменшується сума додаткового капіталу. При поступовому визнанні доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при зарахуванні таких об'єктів до складу активів.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з ОЗ у додатку до Методичних рекомендацій №561 (суми умовні):

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Відображено вартість безоплатно отриманого обладнання

104

424

12000,0

Нарахована амортизація

23, 91-94

131

500,0

Одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід в сумі нарахованого зносу

424

745

500,0

Відображено фінансовий результат

745

791

791

23, 91-94

500,0

500,0

 

При безоплатному отриманні товарів потрібно відобразити дохід, оскільки дотримуються критерії його визнання - збільшення активу, що зумовлює зростання власного капіталу (п. 5 П(С)БО 15). Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість (п. 12 П(С)БО 9 та п. 2.10 Методичних рекомендацій №2), а безоплатно отриманних товарів - також відображається у сумі справедливої вартості (п. 21 П(С)БО 15).

Первісна вартість безоплатно отриманого товару може включати інші витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання.

Оприбуткування безоплатно отриманих товарів у бухобліку відображається проведенням: Дт 20, 22, 28 Кт 718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів» (п. 6 додатку 3 до Методичних рекомендацій №2). При списанні доходу на фінрезультат робиться проведення: Дт 718 Кт 791.

Безоплатно отримані товари оформлюються накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або актом про приймання матеріалів чи прибутковим ордером. Прибутковий ордер складається матеріально відповідальною особою у день прийняття запасів (п. 3.5 Методичних рекомендацій № 2).

У розділі III ПКУ не передбачено різниць, пов’язаних з отриманням чи використанням безоплатно отриманих товарів, тому що вартість безоплатно отриманого товару під час надходження, потрапивши до бухгалтерського доходу, збільшує фінрезультат і тим самим збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік , COVID-19

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +