Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Нарахування та виплата дивідендів: як облікувати?

Як у бухобліку відбувається нарахування та виплата дивідендів?

Для підприємства рішення власників про виплату дивідендів означатиме наказ їх нарахувати та виплатити (звісно, разом зі сплатою податків, передбачених чинним законодавством).

В бухгалтерському обліку рішення про виплату дивідендів відображається проведенням: Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». Підставою для такого проведення має бути, власне, протокол загальних зборів, але на практиці до нього, як правило, складається відповідна бухгалтерська довідка (датою прийняття рішення про виплату дивідендів).

Тобто облік розрахунків за нарахованими дивідендами ведеться на субрахунку 671. За датою прийняття рішення ТОВ за кредитом субрахунку 671 обліковують дивіденди, нараховані учасникам господарських товариств, а також акціонерам — власникам простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших джерел, передбачених установчими документами. За дебетом відображається виплата нарахованих дивідендів. Аналітичний облік за цим субрахунком ведеться за кожним засновником (учасником, акціонером). Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів) відображається на субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Нарахування дивідендів відображається проведенням Д-т 443 К-т 671, а виплата (якщо вона проводиться у грошовій формі) — проведенням Д-т 671 — К-т 301, 311.

Якщо ж виплата проводиться у негрошовій формі, зокрема, майном, то в бухгалтерському обліку така операція розглядається як реалізація такого майна (при цьому, відповідно, заборгованість покупця за майно погашається заліком зобов'язань перед засновником/учасником). Докладно відображення такої операції у бухгалтерських проведеннях на прикладі виплати дивідендів нерухомістю ми розглядали тут.

Зверніть увагу! Як роз'яснюють податківці, методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання, в тому числі перед учасниками (акціонерами) товариств, та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11.

Зобов'язання можуть бути поточними (це зобов'язання, які погашатимуться протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу) або довгостроковими (якщо вони не є поточними зобов'язаннями). Це загальне правило з П(С)БО 11 застосовується також до розрахунків з учасниками.

Відповідно до п. 11 П(С)БО 11 поточна кредиторська заборгованість перед учасниками відноситься до поточних зобов'язань. Для такої заборгованості передбачено додатковий рядок 1640 у розділі ІІІ пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан). Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення, тож сума нарахованих та не погашених зобов'язань перед учасниками, термін погашення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, відображається в фінансовій звітності в тій сумі, що зазначена у протоколі загальних зборів товариства (з урахуванням вже виплаченої суми).

Не можна виключати ситуацію, що статут товариства дозволяє, а загальними зборами буде прийняте рішення почати здійснювати виплату нарахованих дивідендів з періоду, який перевищує 12 місяців від дати балансу. В такому випадку зобов'язання перед учасниками можна кваліфікувати як довгострокове, на яке не нараховуються відсотки. Сума такої довгострокової кредиторської заборгованості відображається у рядку 1515 розділу ІІ пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан). Якщо на наступну дату балансу термін виплати дивідендів становить менш ніж 12 місяців, сума заборгованості набуде статусу поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями з включенням її до рядка 1610 розділу ІІІ пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Дивіденди , Податок на прибуток , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі