Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Облік та оподаткування поворотної фіндопомоги, отриманої юрособою від інших осіб

Підприємство - платник податків на загальних підставах отримало поворотну фіндопомогу (безвідсоткову) на строк до повного виконання зобов’язання від іншого підприємства та фізосіб. Як обліковувати таку ПФД? Як проводити погашення поворотної фіндопомоги ФОПа (ІІІ група ЄП), отриманої від юрособи?

Поворотна фіндопомога, отримана юридичною особою від інших осіб

Облік ПФД

З 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу (пп. 134.1.1 ПКУ).

Поворотна фіндопомога не спричиняє доходи та витрати в бухгалтерському обліку та не впливає на фінансовий результат, що визначається у фінзвітності. Коригування фінрезультату для цілей оподаткування для даної ситуації нормами ПКУ не передбачено. Отже, отримання фіндопомоги та її повернення жодним чином не впливатиме на фінрезультат для цілей оподаткування.

Крім цього, особа (юридична, фізична) або статус (засновник, працівник, непрацівник) надавача фіндопомоги для юрособи на загальній системі оподаткування не мають жодного значення. Умовні відсотки, що нараховуються на фінансову допомогу, були передбачені Законом  «Про оподаткування прибутку підприємств», який втратив чинність 01.01.2013 р. Зараз поняття умовних відсотків у податковому законодавстві немає.

Податкове визначення фіндопомоги наведено у пп. 14.1.257 ПКУ: поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Отримання ПФД відображається записом Дт 311 Кт 685, її повернення – Дт 685 Кт 311. Оскільки доходні і витратні рахунки тут не задіяні, ці операції не впливають на фінрезультат.

 

Коли ПФД може стати доходом

Лише у той момент, коли сума отриманої ПФД стане безнадійною заборгованістю і буде списана на доходи (Дт 685 Кт 717), вона збільшить фінрезультат підприємства, в тому числі і з метою оподаткування.

Отримана ПФД є кредиторською заборгованістю, або зобов’язанням, яке підлягає погашенню. Відповідно до п. 5 П(С)БО 11, якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зокрема, ПФД не підлягає погашенню у випадках, коли спливає строк позовної давності щодо її витребування або якщо кредитор (надавач ПФД) простить цю заборгованість підприємству-отримувачу. Прощення кредитором або списання безнадійної заборгованості з ПФД призведе до виникнення доходу у підприємства – отримувача (Дт 685 Кт 717).

Проте перш ніж прийняти рішення про те, що сума ПФД стала безнадійною заборгованістю,  потрібно врахувати важливий момент:  якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право кредитора підлягає захисту (п. 5 ст. 267 ЦКУ). Тому потрібно уважно вивчити обставини надання ПФД та умови договору, щоб впевнитися у тому, чи сплив строк позовної двавності для витребування заборговності отримувача ПФД, чи ні. Рішення про  списання заборгованості має затвердити керівник, частіше за все воно оформлюється наказом.

Для уникнення податкових ризиків дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості визнається в тому звітному періоді, коли вона стала безнадійною. В даному випадку таким періодом є рік. Незалежно від того, чи коригує підприємство прибуток на податкові різниці, списання безнадійної кредиторської заборгованості збільшує фінрезультат з метою оподаткування.

 

Як визначається позовна давність?

Загальний строк позовної давності становить 3 роки – ст. 257 ЦКУ. Початок перебігу позовної давності врегульовано ст. 261 ЦКУ. Зокрема, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання, а за зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку. Таким чином, продовження терміну дії договору ПФД не впливає на початок перебігу позовної давності, для цього потрібно переносити строк погашення самої ПФД, визначений у договорі.

Випадки зупинення та переривання строку позовної давності визначені у ст. 263 та ст. 264 ЦКУ.  Зокрема, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (ч. 1 ст. 264 ЦКУ). Це може бути підписання акта звірки між сторонами договору, повернення частини суми ПФД тощо. Продовження строку дії самого договору не впливає на перебіг строку позовної давності, якщо при цьому не змінено строк погашення ПФД. Крім продовження дії самого договору, потрібно перенести строк погашення ПФД – тоді позовна давність буде рахуватися вже з нового строку погашення ПФД. Таким чином можна впливати на початок перебігу позовної давності, а отже, і на дату, коли заборгованість з ПФД може стати безнадійною і підлягатиме включенню у доходи.

Більш докладно про позовну давність ми писали у ДК № 19/2018 та № 23/2018:

Висновок: поки не сплив строк позовної давності за отриманими сумами ПФД (при цьому не має значення, від кого вони отримані), кредиторська заборгованість з ПФД не впливає на доходи отримувача. ПФД стає доходом лише у випадку її прощення кредитором або коли зі спливом позовної давностиі вона стане безнадійною.

 

Дисконтування довгострокової ПФД

Зауважуємо, що Мінфін Наказом №379  запроваджує дисконтування як процентної, так і безпроцентної дебіторської та кредиторської довгострокової заборгованості. Таким чином, якщо ПФД є довгостроковою, вона підпадає під дисконтування. Нашу статтю про дисконтування заборгованостей читайте у ДК № 44.

 

Погашення поворотної фінансової допомоги ФОП (ІІІ група ЄП), отриманої від юрособи

ФОП може повертати фінансову допомогу юрособі як готівкою, так і безготівково.

При готівкових розрахунках слід враховувати обмеження, встановлене п. 6 Положення № 148. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

При погашенні ПФД готівкою юрособа складає прибутковий касовий ордер та видає ФОП квитанцію від цього ордера.

У Книзі обліку доходів або Книзі обліку доходів і витрат, яку веде ФОП, сума отриманої та повернутої ПФД не відображається. Звертаємо увагу, що отримана ПФД включається до доходу ФОП, якщо вона не буде повернута протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (пп. 3 п. 292.11 ПКУ). І лише в цьому разі вона відображається у книзі обліку доходів або книзі обліку доходів і витрат. Щоб уникнути включення ПФД до доходу єдинника, варто погашати борг з ПФД до настання цього строку. Це можна робити як шляхом «закриття» одного договору на надання ПФД і «відкриття» іншого, так і в межах строку дії одного договору. Головне, щоб повністю була погашена заборгованість, не повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Звертаємо увагу, що для розрахунку строку слід брати саме 12 календарних місяців, а не 365 днів з дати отримання ПФД. Наприклад, якщо ПФД отримано 30 січня, то вона має бути повернена до 31 грудня цього ж року, а якщо ПФД отримано 5 листопада, то вона має бути повернена до 31 жовтня наступного року.

Оскільки для платників єдиного податку мають значення лише фактичні дати отримання та повернення ПФД, то продовження терміну дії договору жодним чином не впливає на оподаткування суми ПФД єдиним податком.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
3 група ЄП , Єдиний податок , Підприємці , Облік , Фінансова допомога

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 7

Новини по темі

Консультації по темі