Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Перша переоцінка основних засобів: облік та оподаткування

ТОВ на єдиному податку має на балансі будівлю, балансова вартість якої відрізняється від справедливої вартості. Чи потрібно дооцінювати таку будівлю? Які будуть наслідки проведеної дооцінки в бухобліку та в оподаткуванні?

Оскільки підприємство – платник єдиного податку, то переоцінка ОЗ не впливатиме на оподаткування єдиним податком, вона буде відображена тільки в бухобліку.

Згідно з п. 16 П(С)БО 7, підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Тож формально перша переоцінка — це право, а не обов'язок.

Далі, без попередньої оцінки невідома справедлива вартість ОЗ, а тому, по суті, ці підходи на практиці (якщо істотно відрізняється, то переоцінюємо) майже завжди залишаються на розсуд підприємства, крім випадків консолідації і (подальшого) застосування міжнародних стандартів.

Якщо підприємство хоча б один раз провело переоцінку, то у майбутньому на кожну дату балансу переоцінка має проводитися з такою регулярністю, щоб залишкова вартість об'єкта ОЗ істотно не відрізнялася від його справедливої вартості. Такий зміст абз. 2 п. 16 П(С)БО 7п. 2.7.1 Методичних рекомендацій №635 та п. 34 розділу 7 Методрекомендацій №561.

Отже, якщо підприємство скористалося правом щодо переоцінки та провело її хоча б раз, то надалі проведення переоцінки для нього є обов'язком.

В обох випадках йдеться про різницю між залишковою та справедливою вартістю, яка є істотною. Розмір такої істотності підприємство зазначає у наказі про облікову політику (п. 2.1 Методрекомендацій №635).

Наприклад, згідно з абз. 2 п. 34 Методрекомендацій №561, порогом істотності для проведення переоцінки може прийматися величина, що дорівнює 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10% відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості. Можливі й інші підходи для визначення порогу істотності.

Пункт 17 П(С)БО 7 зобов'язує в разі проведення переоцінки основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, обов'язково визначати їх ліквідаційну вартість. Відповідно, переоцінена залишкова вартість таких об'єктів визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Переоцінці підлягають усі об'єкти основних засобів, що належать до групи, до якої належить переоцінений об'єкт. При цьому групою основних засобів, згідно з Методрекомендаціями №561, вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об'єктів основних засобів. Тобто переоцінка однієї будівлі вимагає переоцінку всіх інших будівель, що є на балансі підприємства.

Для переоцінки ОЗ з метою бухобліку слід обов’язково залучати професійного оцінювача (ст. 7 Закону про оцінку майна передбачає випадки, в яких оцінка майна є обов'язковою). Серед перелічених випадків є проведення переоцінки основних фондів з метою бухобліку. Також згідно з останнім абзацом ст. 8 Закону про оцінку майна, оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.

 

Алгоритм проведення переоцінки

Крок 1. Розрахунок коефіцієнта

Рахуємо коефіцієнт переоцінки за формулою: 

СВ : ЗВ, де:

  • СВ — справедлива вартість;
  • ЗВ — залишкова вартість.

Якщо отримане значення більше від одиниці, — нас очікує дооцінка, якщо менше від одиниці, — матиме місце уцінка.

Якщо різницю між отриманим показником коефіцієнта та одиницею помножити на 100, отримаємо дельту (відсоток) дооцінки чи уцінки.

 

Крок 2. Застосування коефіцієнта

Отриманий коефіцієнт множимо на величину первісної вартості та накопиченого зносу.

 

Крок 3. Відображення в бухобліку

Бухгалтерські проведення будуть залежати від того, чи були попередні уцінки-дооцінки кожного об'єкта.

Якщо переоцінка вперше:

  • У  випадку дооцінки — на суму дооцінки збільшується вартість активу (ОЗ) та додатковий капітал.
  • У випадку уцінки — на суму уцінки зменшується балансова вартість активу та визнаються витрати періоду.

Для відображення результатів такої переоцінки передбачені рахунки:

  • для дооцінки - рахунок 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»
  • для відображення уцінки - рахунок 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій».

 

Відображення результатів дооцінки основних засобів:

Результат переоцінки

Д-т

К-т

Дооцінки первісної вартості

10

411

Дооцінки зносу

411

131

 

Відображення результатів уцінки основних засобів:

Результат переоцінки

Д-т

К-т

Уцінка зносу

131

10

Уцінка залишкової вартості

975

10

 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Переоцінка , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі