Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Переоцінка сільгосппродукції у сільгоспвиробника: відображення в бухобліку

За результатами госпдіяльності підприємства в кінці року виникає необхідність дооцінки або уцінки планової собівартості сільгосппродукції, яка є в залишках реалізованої. Як це правильно відобразити в бухобліку? Де відобразити у балансі?

Порядок переоцінки сільгосппродукції прописаний у П(С)БО 30 та Методрекомендаціях №1315.

Так, згідно з п. 6.1 Методрекомендацій №1315 та п. 12 П(С)БО 30 сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються:

  • за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;
  • або за виробничою собівартістю відповідно до П(С)БО 16.

Згідно з п. 7.4 Методрекомендацій №1315 доходи (витрати) від первісного визнання сільськогосподарської продукції включаються до складу інших операційних доходів (витрат):

  • в кінці звітного (календарного) року;
  • або на кожну дату балансу з коригуванням до фактичної суми доходів (витрат) від первісного визнання сільськогосподарської продукції, визначеної в кінці звітного (календарного) року.

Такі доходи (витрати) визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, які були понесені для отримання біологічних активів та сільськогосподарської продукції (абз. 2 п. 7.1 Методрекомендацій №1315).

Відповідно до п. 7.3 Методрекомендацій №1315 такі доходи (витрати) визначаються за кожним об'єктом обліку біологічних активів, з цією метою на рахунку обліку виробництва має бути забезпечена відповідність між витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, та вартістю отриманих біологічних активів і сільськогосподарської продукції за окремими видами біологічних активів та/або їх групами.

Відповідно до Інструкції №291 на субрахунках 710 та 910 ведеться облік доходів (витрат) від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема, дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції.

Таким чином, доходи (витрати) від первісного визнання відображаються так: Дт 23 Кт 710 або Дт 940 Кт 23.

Згідно з п. 12 П(С)БО 30 сільгосппродукцію після її первинного визнання оцінюють і відображають відповідно до норм П(С)БО 9, а тому звернемося до п. 24 даного стандарту.

Так, запаси відображаються в бухобліку і звітності на дату балансу за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Згідно з п. 5.8 Методрекомендацій №2 сума уцінки первісної вартості запасів до чистої вартості реалізації на дату балансу включається до складу інших операційних витрат за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» із зменшенням фактичної (балансової) вартості відповідних запасів.

А якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації в межах величини попереднього зменшення (уцінки) визнається інший операційний дохід за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» із збільшенням балансової вартості відповідних запасів.

Таким чином, якщо на дату балансу очікувана ціна реалізації (за вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію) сільгосппродукції менша, ніж вартість, за якою вона відображена в обліку, сільгосппідприємство має відобразити її за чистою вартістю реалізації. Різницю відображають записом: Дт 946 Кт 27. А якщо в наступних звітних періодах чиста вартість раніше уціненої сільгосппродукції збільшується, то записом: Дт 27 Кт 719.

Крім цього відзначемо, що згідно з п. 20 П(С)БО 30 доходи  від  реалізації  запасів - сільськогосподарської продукції,  оцінка  яких здійснюється за справедливою  вартістю  за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, визначаються  відповідно  до П(С)БО 15. При  цьому собівартість реалізованої сільськогосподарської  продукції  дорівнює  вартості, за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації. 

Що стосується відображення доходів та витрат у балансі, то у рядку 1100 «Запаси» фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва відображається сальдо Дт 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (згорнуте сальдо без урахування субрахунку 286). А у звіті про фінрезультати у рядку 2120 «Інші операційні доходи» відображаються обороти за Дт 71 із Кт 791, у рядку 2180 «Інші операційні витрати» - обороти за Кт 94 із Дт 791.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Сільське господарство , Уцінка , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі