Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Платежі за договором лізингу автомобіля: як облікувати?

Як відобразити в бухобліку платежі за договором лізингу автомобіля: перший внесок, сплата в Пенсійний фонд, реєстрація ТЗ, КАСКО, якщо ці всі перерахунки здійснював банк?

У бухобліку лізингоодержувач відображає таку операцію відповідно до п. 5 та 6 П(С)БО 14. Об'єкт фінлізингу слід відображати одночасно як ОЗ через капітальні інвестиції (дебет субрахунка 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів») і як довгострокові зобов'язання (кредит субрахунка 531 «Зобов'язання з фінансової оренди»).

Фінансові витрати лізингоодержувача (винагорода лізингодавцю, відсотки за договором лізингу) відображають у сумі, що відноситься до звітного періоду. У момент нарахування виникає поточне зобов'язання (кредит субрахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами») на суму лізингового платежу за відповідний період. Тож потрібно відобразити зменшення довгострокового зобов'язання на суму частки компенсації об'єкта фінлізингу (Дт 531) та витрати на суму фінансових витрат за дебетом субрахунка 952 «Інші фінансові витрати» (винагороди лізингодавцю, відсотків тощо).

Згідно з ч. 2 ст. 16 Закону №723 лізинговий платіж може включати:

 • суму, що відшкодовує частину вартості предмета лізингу (до якої відноситься перший внесок);
 • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;
 • компенсацію відсотків за кредитом;
 • інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу.

Протягом терміну дії договору фінлізингу право власності на предмет лізингу залишається у лізингодавця (ст. 8 Закону №723). Якщо лізингоодержувач хоче викупити дане майно, то сторонам потрібно оформити перехід права власності шляхом укладання договору купівлі-продажу окремо від договору фінлізингу (або включивши умову про викуп до договору фінлізингу).

У разі отримання об’єкта у фінансову оренду орендар одночасно відображає його як актив за Дт субрахунків 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» і 641/ПДВ. 

Відповідно до п. 8 П(С)БО 7 до первісної вартості автомобіля включають інші витрати, пов’язані з його придбанням і доставкою, та зобов’язання (Кт 531 «Зобов’язання з фінансової оренди») за найменшою оцінкою на початок строку оренди (справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів).

Далі на кожну дату балансу частину довгострокової заборгованості, термін погашення якої припадає на наступні 12 місяців, переводять до складу поточної (Дт 531 Кт 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»).

Погашення заборгованості відображають записом Дт 611 Кт 311. 

На практиці, як правило, сторони договору фінансового лізингу виділяють усього лише дві складові лізингового платежу:

1) суму компенсації вартості предмета лізингу (до якої входить перший внесок);

2) суму відсотків (винагороди) за надане у фінансовий лізинг майно.

Також за усталеною практикою, ці платежі наводяться у самому договорі лізингу у вигляді графіку платежів, крім цього, лізингова компанія може виставляти рахунки на сплату, у яких будуть деталізовані всі ці платежі.

У даному випадку ми маємо ще й третю складову: «інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу» - це сплата збору до Пенсійного фонду, за  реєстрацію ТЗ та страхування КАСКО. На відміну від попередніх складових, це поточні розрахунки підприємства з банком, тому ми пропонуємо обліковувати їх на субрахунку 631 (оскільки фактично банк є постачальником автомобіля). Аналогічним чином доцільно відобразити й перший внесок за автомобіль: Дт 152 Кт 631, сплата внеску Дт 631 Кт 311.

Оскільки підприємство вже сплатило банку кошти в рахунок сплати збору до Пенсійного фонду, за реєстрацію ТЗ та страхування КАСКО, а також у нього є інформація про призначення цих платежів, то, на нашу думку, ці платежі обліковуються так:

 • збір до ПФ та платіж за реєстрацію автомобіля  відносяться на первісну вартість автомобіля (Дт 152 Кт 631, Дт 631 Кт 311);
 • платіж за страхування КАСКО відноситься на витрати звітного періоду, але не одразу, а поступово протягом строку, на який здійснено страхування.
  Оскільки автомобіль обліковується як основний засіб на субрахунку 105, витрати на цей платіж можна розглядати як витрати на страхування майна підприємства: Дт 39 Кт 631 на всю суму платежу, а потім щомісячно відносити пропорційну суму на витрати: Дт  23, 91-94 в залежності від сфери використання автомобіля Кт 39; оплата банку Дт 631 Кт 311).

На дату  введення автомобіля в експлуатацію робиться запис: Дт 105 Кт 152, до якого входить:

 • перший внесок, сплачений за автомобіль;
 • платежі за реєстрацію автомобіля та збір до ПФ;
 • вартість автомобіля як предмета лізингу, яка підлягає погашенню протягом строку лізингу.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Автотранспорт , Облік , Лізинг , Договір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі