Головна Усі консультації Держрегулювання Інше

Як виплатити частку учаснику ТОВ при його виході зі складу учасників?

Засновник прийняв рішення про вихід з ТОВ та бажає отримати свою частку в розмірі 25% статутного капіталу. Підприємство вважає, що сума до виплати відсутня за наявності збитків у сумі 140,7 тис. грн на дату виходу учасника ТОВ. Чи є правомірною така позиція ТОВ?

Запитання:

ТОВ має основні засоби (нерухоме майно), залишкова вартість яких становить 124,5 тис. грн, статутний капітал – 1,0 тис. грн (у т.ч. засновник А – 0,75 тис. грн (75%), засновник Б - 0,250 тис. грн (25%)), суму непокритого збитку на дату балансу – 140,7 тис. грн. Засновник Б прийняв рішення про вихід з ТОВ та бажає отримати свою частку. Підприємство вважає, що сума до виплати відсутня за таких причин: на дату виходу учасника ТОВ має збитки в сумі 140,7 тис. грн, тому учасникові належить – 0,00 грн (1,0 - 140,7) х 25%. Чи є правомірною така позиція ТОВ?

 

Відповідь:

Відповідно до ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ не пізніше 30 днів з дня, коли ТОВ дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом №755.

У ч. 10-12 ст. 24 Закону про ТОВ зазначено, що учаснику, який вийшов з ТОВ, товариство виплачує вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з нього, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Статутом товариства можуть передбачатися інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з ТОВ, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Крім того, в установчих документах суб'єкта господарювання повинні бути зазначені порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 57 ГКУ).

Положеннями ч. 1 ст. 66 ГКУ встановлено, що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦКУ майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Отже, для визначення вартості майна товариства для виплати частки учаснику, що з нього вибуває, вартість оборотних та необоротних активів необхідно зменшити на суму довгострокових та поточних зобов'язань.

При цьому нормами ч. 8 ст. 24 Закону про ТОВ передбачено, що вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Тому на вимогу однієї зі сторін угоди чи за згодою сторін може бути проведена оцінка майна, включаючи нерухоме.

Частка майна та частка розподіленого збитку учасника, що вибуває з ТОВ, розраховується так:

№ з/п

Показники балансу станом на 01.01.2019 р.

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал

1,0

2

Необоротні активи (без урахування переоцінки)

124,5

3

Оборотні активі

67,2

4

Зобов'язання

50,0

5

Вартість чистих активів (124,5 + 67,2 - 50,0)

141,7

6

Частка майна учасника, що вибуває в розмірі 25% (141,7 х 25 : 100)

35,425

7

Збитки товариства

140,7

8

Розподіл отриманих збитків відповідно до частки учасника, що виходить зі складу учасників ТОВ (140,7 х 25 : 100)

35,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Також читайте:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Статутний капітал

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі