Главная Все консультации Налогообложение Общие положения

До придбання включено акційний товар: як оформити його дарування працівнику?

При купівлі навушників для працівників до вартості придбання продавцем включено подарунок (кепка) - 10 грн. Кепка підприємству не потрібна. Звичайна ціна – 699 грн. Якщо подарунок вручити працівнику, то як оприбуткувати кепку? Як оформити дарування кепки одному із працівників підприємства?

Щодо оприбуткування кепки за акційною ціною 10 грн діють загальні правила.

Відповідно до п. 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їхня собівартість, яка складається з фактичних витрат, перелік яких наведено в п. 9 П(С)БО 9. До цього переліку, зокрема, включено суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків.

Тому акційна кепка оприбутковується за первісною вартістю (тобто, за ціною, сплаченою продавцю) у складі запасів на субрахунку 209 чи рах. 22.

Щодо ПДФО та ВЗ

Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2020 р. – 1180,75 грн).

Крім того, згідно з п. 174.6 ПКУ доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку, зокрема, юридичною особою, оподатковуються на загальних підставах, передбачених розділом IV ПКУ для оподаткування додаткового блага. 

Також вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

При цьому нормами п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ПКУ.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

ДФС в ІПК від 27.05.2019 р. №2403/6/99-99-13-02-03-15/ІПК та ГУ ДПС у м. Києві від 27.12.2019 р. №2190/10/26-15-33-18-12-ІПК повідомили, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків, наданих такому платнику юридичною особою, яка у розрахунку на місяць не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як додаткове благо з урахуванням положень п. 164.5 ПКУ. При цьому, вказана сума перевищення також є об'єктом оподаткування військовим збором без застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ПКУ.

Оскільки отримувачем доходу у вигляді вартості подарунку є фізична особа (працівник), то юридичною особою у податковому розрахунку ф. №1ДФ зазначається реєстраційний номер облікової картки працівника або серія та номер паспорта цього працівника.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не вище встановленого співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, відображається в податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «160».

Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення відображається у податковому розрахунку за ф. №1ДФ під ознакою доходу «126».

Щодо ПДВ

Відповідно до пп. «а» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Постачання товарів у пп. 14.1.191 ПКУ визначено як будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Безоплатна передача майна іншій особі також вважаються постачанням товарів (пп. «в» пп. 14.1.191 ПКУ).

В п. 188.1 ПКУ зазначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижче ціни їх придбання, тобто 10 грн.

Отже, за операцією дарування кепки працівнику підприємство – платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання та скласти дві податкові накладні:

  • одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання;
  • іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною, 

або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум ПДВ, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в т. ч. зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку №1307 (15 - складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані (п. 15 Порядку №1307).

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Общие положения
Теги:
НДС , НДФЛ

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 4

Новости по теме

Консультации по теме