Главная Все консультации Финансы и банки Валюта и ценные бумаги

За яким курсом зараховується валютний внесок до статутного капіталу?

Нерезидент має 100% частки статутного капіталу підприємства. Розмір статутного капіталу в установчих документах встановлено - 500 000 грн без зазначення валютного еквіваленту. Засновником внесено 10 тис. євро. За яким курсом обліковувати такий внесок? Чи будуть податкові різниці?

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Отже, внесок до статутного фонду, що надходить від нерезидента, зараховується на баланс за курсом НБУ на дату його зарахування на рахунок.

Зокрема, в обліку така операція відображається записом: Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт 46 «Неоплачений капітал» у сумі 10 тис. євро * курс НБУ на дату зарахування коштів на валютний рахунок.

Подальший продаж такої валюти або зміна курсу рахунку 46 торкатися не буде. Курсові різниці від зміни курсу будуть обліковуватися на рахунку 312 (в гривневому еквіваленті) у кореспонденції з субрахунком 714 (позитивної КР) або 945 (у разі від’ємної КР).

При продажу валюти, її вартість за курсом НБУ буде віднесена на субрахунок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти», а фактична сума коштів, що отримана від її продажу, на субрахунок 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти». Відповідна різниця буде відображена за рахунок перевищення або суми на рахунку доходів, або на рахунку витрат.

Отже, внесок до статутного капіталу в інвалюті перераховується в гривні один раз за курсом НБУ на дату його зарахування, а сума на рахунку 46 і буде тим залишком, який ще повинен бути внесений засновником нерезидентом до статутного капіталу підприємства.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Финансы и банки / Валюта и ценные бумаги
Теги:
Валюта , Уставный капитал , Нерезиденты , Учет

Комментарии: 7

Новости по теме

Консультации по теме