Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Облік у ТОВ з учасником нерезидентом

У новоствореного ТОВ єдиний учасник (юрособа), який є нерезидентом. Внесок в СК здійснено в іноземній валюті, з прив'язкою в статуті до суми в гривнях. Діяльність запланована в основному у сфері послуг (82.11). Чи є особливості в подальшій діяльності такого ТОВ - ведення обліку, сплати податків, подання звітності?

Іноземне підприємство

Відповідно до ч. 1 ст. 117 ГКУ іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

В розглядуваній ситуації ТОВ є корпоративним підприємством, створеним за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземної юридичної особи. А тому з точки зору ГКУ воно є іноземним підприємством.

Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств визначаються ГКУ (ст. 390 – ст. 400) і Законом № 93/96-ВР (див. далі).

Код КОПФГ іноземного підприємства – «170».

Підприємство з іноземними інвестиціями

Відповідно до п. 3 ст. 1 Закону № 93/96-ВР підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.

Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс (ст. 1 Закону № 93/96-ВР).

Таким чином, в розглядуваній ситуації ТОВ є підприємством з іноземними інвестиціями. Причому додаткової реєстрації не вимагається.

 

Бухгалтерський облік

Ведеться в загальному порядку. Але оскільки нерезиденту можуть виплачуватися дивіденди в іноземній валюті, при обліку таких дивідендів потрібно додатково застосовувати норми НП(С)БО 21. При розрахунках в іноземній валюті можуть виникати курсові різниці.

 

Виплата дивідендів

Про особливості виплати дивідендів юрособам-нерезидентам в іноземній валюті ми писали, приміром, тут.

При виплаті дивідендів за загальним правилом утримується авансовий внесок з податку на прибуток (див. п. 57.1-1 ПКУ). Але не сплачують авансовий внесок платники єдиного податку (див. пп. 57.1-1.2 ПКУ), а також особи, зазначені в пп. 57.1-1.3 ПКУ.

При виплаті дивідендів сплачується податок на репатріацію, в розмірі 15% від суми нарахованих дивідендів, за їх рахунок (п. «б» пп. 141.4.1, пп. 141.4.2 ПКУ). Особливості розрахунку і сплати податку на репатріацію ми розглядали, приміром, тут.

Але цей податок можна не утримувати, якщо є відповідний міжнародний договір між Україною і країною нерезидента про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає інший порядок оподаткування і нерезидент є бенефіціарним отримувачем доходу й надав резиденту довідку, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Детальніше про застосування цього правила можна прочитати, приміром, тут і тут.

 

Чи може ТОВ бути платником ЄП групи 3?

Згідно з нормами пп. 291.5.5 ПКУ, не можуть бути платником ЄП групи 3 суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25 %.

Оскільки в розглядуваній ситуації юридичній особі нерезиденту належить більше ніж 25% часток в СК (зокрема, 100%), і така особа не є платником ЄП, ТОВ не може бути платником ЄП.

 

ТОВ і засновник-нерезидент – пов’язані особи

Підстава – норма п. «а» пп. 14.1.159 ПКУ, де наведено такий критерій, як володіння корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків.

А в розглядуваній ситуації маємо 100%.

Якщо ТОВ і засновник-нерезидент пов’язані особи, то при певних умовах операції між ними можуть бути контрольовані (див. пп. 39.2.1 ПКУ).

Причому операції з нарахування (виплати) дивідендів у грошовій формі платником податку на прибуток на користь нерезидентів не є контрольованими (див., приміром, тут, Лист Мінфіну від 26.09.2018 р. № 11420-10-10/25191).

Отже, контрольовані операції можуть виникнути, якщо між ТОВ і засновником-нерезидентом будуть інші операції, наприклад, придбання, продажу тощо. І обсяг таких операцій перевищить 10 млн грн за рік, за умови, що річний дохід ТОВ перевищить 150 млн грн. В такому разі ТОВ підпадатиме під процедуру трансфертного ціноутворення. Детальніше про це, приміром, тут.

 

Чи є ще якісь специфічні особливості в діяльності розглядуваного ТОВ?

Ні, таких особливостей немає. Хіба що між ТОВ і засновником відбуватимуться окремі операції, приміром, купівлі, придбання товарів тощо. Але в такому разі потрібно буде аналізувати кожну таку операцію.

Один нюанс. Згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою Наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11, при сплаті податку на прибуток іноземним підприємством застосовується код доходу бюджету - 11020300 «Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів».

Тому іноземне підприємство повинно обирати рахунок в Держказначейтсві для оплати податку на прибуток з кодом класифікації доходів бюджету – 11020300.

 

Які нюанси при подачі звітності для ТОВ з єдиним учасником-нерезидентом?

Звітність подається в загальному порядку, як і іншими юридичними особами. Специфічних нюансів в розглядуваній ситуації немає.

Але є одна спеціальна статистична звітність.

Відповідно до ст. 15 Закону №93/96-ВР підприємства з іноземними інвестиціями подають статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства.

Наказом Держстату від 13.06.2019 р. № 206 затверджено форму № 10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції», яку складають і подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні. Звіт подається не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Роз’яснення стосовно складання цієї форми затверджені Наказом Держстату від 13.06.2019 р. № 19.1.2-12/13-19.

Але з 01.02.2022 р. втрачає чинність Наказ № 206 і затверджена ним форма. Натомість Наказом Держстату від 22.06.2021 р. № 124 затверджена нова форма № 10-зез (квартальна) «Звіт підприємства з іноземними інвестиціями», яку слід подавати починаючи з першого кварталу 2022 року.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 64 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Дивиденды , ВЭД , Учет

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме