Головна Усі консультації Фінанси і банки Банки

Розрахунок банком різниць, що виникають у зв’язку з перерахунком резерву від знецінення активів

Як банк розраховує і відображає різниці, що виникають у зв’язку з перерахунком резерву від знецінення (зменшення корисності) активів?

Згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Податкового кодексу станом на 01.01.2015 р. банк зобов’язаний здійснити перерахунок резерву у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів.

Резерв, сформований банком у зв’язку із зменшенням корисності активів згідно з вимогами МСФЗ станом на кінець 2014 р., у сумі, що не перевищує ліміт у розмірі 30% вартості, яка розраховується як сукупна балансова вартість активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшена на суму резерву за такими активами, згідно з даними фінансової звітності за 2014 р., вважається резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування.

Сума перевищення резерву над таким лімітом не змінює об’єкт оподаткування поточного або попередніх податкових (звітних) періодів, у тому числі не збільшує та не зменшує фінрезультат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Позитивна (від’ємна) різниця між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу на кінець 2014 р., та резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, збільшує (зменшує) фінрезультат до оподаткування рівними частками протягом трьох років.

Таким чином, 1/3 суми позитивної (від’ємної) різниці, яка виникла відповідно до абзацу третього п. 21 підрозділу 4 Податкового кодексу, банк повинен був розділити на чотири квартали 2016 р. та враховувати по 1/4 кожний звітний квартал у деклараціях наростаючим підсумком за I квартал, півріччя, три квартали та за рік.

Частки таких різниць відображаються у рядку 4.1.16 (позитивна) та рядку 4.2.11 (від’ємна) додатка РІ до рядка 03 декларації з податку на прибуток, розрахованих наростаючим підсумком з початку року.

Джерело
Вісник. Офіційно про податки
Рубрика:
Фінанси і банки / Банки
Теги:
Курсові різниці , Податок на прибуток , Банки

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі