Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Внесення до статутного капіталу основних засобів без первинних документів

Директор ТОВ планує внести придбані ним за готівку основні засоби (станки та інструмент) до статутного капіталу. Первинні документи на придбання відсутні. Як визначити вартість таких ОЗ та змінити установчі документи? Які документи потрібні для взяття ОЗ на облік? Чи є інші варіанти взяття таких ОЗ на облік?

Оцінка вкладу до статутного капіталу ТОВ

Відповідно до ст. 13 Закону про госптовариства вкладом  до  статутного  (складеного) капіталу господарського товариства  можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи  інші  відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.  

Грошова  оцінка  вкладу  учасника  господарського  товариства здійснюється   за згодою  учасників  товариства,  а  у  випадках, встановлених   законом,   вона підлягає   незалежній  експертній перевірці. Такі випадки визначені ст. 7 Закону № 2658-III  "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Зокрема, це такі випадки:

 • створення підприємств  (господарських  товариств)   на   базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
 • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • визначення вартості   внесків   учасників   та    засновників господарського  товариства,   якщо   до   зазначеного  товариства вноситься  майно  господарських  товариств  з  державною   часткою (часткою  комунального майна),  а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
 • внесення державними науковими (науково-дослідними, науково технологічними, науково-технічними,  науково-практичними) установами та державними університетами,     академіями,    інститутами    майнових    прав інтелектуальної   власності   як  внеску  до  статутного  капіталу господарських  товариств;
 • за згодою сторін установчого договору товариства.

У даному випадку, скоріш за все, експертна оцінка може проводитися лише за згодою засновників ТОВ. Якщо такої згоди немає, вклад директора засновники оцінюють самостійно.  При цьому зверніть увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 86 ГКУ,  порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 86 ГКУ майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). Але жодної відпоідальності за невиконання цієї умови не встановлено.

 

Документальне оформлення збільшення статутного капіталу

Якщо директор вже створеного ТОВ хоче внести ОЗ до статутного капіталу, така дія оформляється як збільшення статутного капіталу на вартість ОЗ, що визначена учасниками товариства.

Рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ оформляється протоколом загальних зборів учасників. Ці загальні збори затверджують нову редакцію статуту – з урахуванням нового вкладу. Якщо учасник товариства -  одна юридична або фізична особа, її рішення про збільшення статутного капіталу оформлюється рішенням власника.

У протоколі загальних зборів учасників (рішенні власника) зазначається така інформація:

 • джерело збільшення статутного капіталу - додаткові внески;
 • розмір збільшення статутного капіталу – вартість ОЗ, що вносяться;
 • перерозподіл часток учасників, якщо він станеться у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу;
 • форму, у якій відбуватиметься збільшення статутного капіталу - основні засоби.

Внесення додаткового внеску до статутного капіталу вимагає нову редакцію Статуту ТОВ, яка реєструється держреєстратором. Відомості про розмір статутного капіталу і частки кожного учасника відображаються в Єдиному держреєстрі (пп. 15 п. 2 ст. 9 Закону про держреєстрацію). Для реєстрації змін держреєстратору слід подати такі документи (п. 4 ст. 17 Закону про держреєстрацію):

1) заяву про держреєстрацію змін у відомості про юрособу, що містяться в ЄДР;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів;

3) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у випадку змін, пов’язаних із входженням до складу засновників (учасників) іноземної юрособи;

4) документ про сплату адміністративного збору;

5) установчий документ (Статут) у новій редакції.

Разом з цими документами подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), що засвідчує повноваження представника, який подає документи, крім випадків, коли відомості про його повноваження вже містяться в ЄДР (п. 19 ст. 17 Закону про держреєстрацію).

Подати ці документи слід протягом трьох днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів (ч. 2 ст. 7 Закону про госптовариства).

На підставі протоколу загальних зборів або рішення власника оформляється акт приймання – передачі ОЗ у статутний фонд за вартістю, що визначена у протоколі або рішенні. Форма такого акта може бути довільною з урахуванням норм ст. 9 Закону про бухоблік. Первинні документи про походження ОЗ не потрібні.

Бухоблік додаткового внеску у емітента показаний у таблиці.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Збільшено статутний капітал на суму заборгованості учасника у національній валюті

46

401

Отримано основні засоби від засновника

152

46

Введено в експлуатацію обладнання

104

152

Інші варіанти взяття ОЗ на облік можуть бути такими:

 • придбання ОЗ у директора за грошові кошти. у цьому випадку з купівельної вартості ОЗ слід буде сплатити ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, а директору виплатити кошти за мінусом цих сум;
 • безоплатне надання ОЗ від директора товариству. У цьому випадку товариство отримує дохід від безоплатно отриманих основних засобів: Дт 10 Кт 745 з відповідним оподаткуванням такого доходу податком на прибуток.

В обох випадках вартість ОЗ визначається за згодою сторін договору.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Статутний капітал , Основні засоби , Облік , Первинні документи

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі