Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Капітальний ремонт МНМА: нюанси бухобліку

У березні 2017 р. підприємство придбало обладнання вартістю до 6000 грн та обліковувало його на субрахунку 1121. У вересні 2017 р. замінено основну деталь, вартістю 14000 грн з ПДВ. Як відобразити цю заміну в бухобліку?

Нагадаємо, що для цілей бухобліку основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) – п. 4 П(С)БО 7

Основні засобі поділяються на групи, перелік яких наведено у п. 5 П(С)БО 7, у якому також зазначено, що "підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів". Це означає, що з основних засобів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), можна виділити малоцінні об’єкти. Нижню межу вартості таких об’єктів з метою бухобліку підприємство встановлює самостійно. Як правило, переважна більшість підприємств встановлює цю межу на рівні мінімальної вартості об’єкта основних засобів для цілей податкового обліку, тому що це зменшує кількість розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком основних засобів.

Визначення основних засобів для цілей податкового обліку наведено у пп. 14.1.138 ПКУ: зокрема, це матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

За умовами запитання підприємство визначило придбане обладнання в бухобліку як малоцінний необоротний актив, тому що його первісна вартість становила менше 6000 грн, та обліковує його на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Відповідно, вартісна межа МНМА для цілей бухобліку становить  6000 грн без ПДВ, як і в податковому обліку.

Згодом підприємство здійснило ремонт цього обладнання, замінивши основну частину, вартість якої перевищує навіть первісну вартість самого обладнання. Заважаючи на це, радимо такий ремонт класифікувати як капітальний ремонт. Про документальне оформлення капітального ремонту ОЗ ми писали тут>>>

Відповідно до п. 30 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів  від 30.09.2003 р. №561  витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів визнаються витратами звітного періоду. Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. 

В даному випадку, ми вважаємо, витрати на заміну запчастини вартістю 14000 грн з ПДВ (11666,67 грн без ПДВ) слід капіталізувати. Для цього із загальної суми первісної вартості обладнання слід виокремити залишкову вартість окремої запчастини, яка була замінена. Найпростіше  це визначити у процентному відношенні вартості запчастини до первісної вартості всього обладнання (для прикладу припустимо, що первісна вартість обладнання дорівнює 6000 грн), виходячи зі ступеня важливості цієї запчастини для роботи обладнання. Цей параметр повинен встановити компетентна  комісія та зафіксувати своє рішення в акті, який затверджується керівником підприємства. Наприклад, комісія вирішила, що вартість цієї запчастини складає 80% вартості обладнання. В такому випадку слід оформити часткову ліквідацію обладнання на 80% первісної вартості – 6000 грн * 80% = 4800 грн. Далі слід збільшити первісну вартість  обладнання на вартість ремонту 11666,67 грн.

Якщо це обладнання амортизувалося за методом списання 100% вартості в місяці  введення в експлуатацію (п. 27 П(С)БО 7), то  у бухобліку здійснюються такі записи:

  • Дт 153 Кт 207 на суму 11666,67 грн – відображаються капітальні інвестиції на вартість нової запчастини;
  • Дт 132 Кт 1121 на суму 4800 грн – списується 80% вартості обладнання, яка була замортизована в місяці введення обладнання в експлуатацію;
  • Дт 1121 Кт 153 на суму 11666,67 грн – збільшується первісна вартість обладнання.

Оскільки первісна вартість обладнання стає більше 6000 грн, а саме вона складатиме 6000 – 4800 + 11666,67 = 12866,67 грн, його слід перекваліфікувати як основний засіб та визначити, до якої групи воно відноситься у бухгалтерському та податковому обліку. Зокрема, обладнання відноситься до групи «машини та обладнання» відповідно до пп.  5.1.4 П(С)БО 7 та до однойменної групи 4 для цілей податкового обліку (пп. 138.3.3 ПКУ). Після цього робиться запис Дт 104 Кт 1121 на суму 12866,67 грн. Хоча такої кореспонденції немає в Інструкції №291, на нашу думку, її можна застосувати для разового переведення об’єкта зі складу МНМА до складу основних засобів.

Надалі для відремонтованого обладнання встановлюється новий строк його корисного використання та нараховується амортизація лише на суму збільшення первісної вартості – 11666,67 грн. 20% вартості обладнання в сумі 1200 грн, що раніше обліковувалася на субрахунку 1121, вже була замортизована в місяці введення цього обладнання в експлуатацію – в березні 2017 р. 

Якщо підприємство використовувало метод амортизації МНМА 50%/50% (див. п. 27 П(С)БО 7), то схема бухгалтерських записів буде такою:

  • Дт 153 Кт 207 на суму 11666,67 грн –капітальні інвестиції на вартість нової запчастини;
  • Дт 132 Кт 1121 на суму 2400 грн – списується 80% вартості обладнання, що припадає на замортизовані 50%;
  • Дт 976 Кт 1121 на суму 2400 грн – списується незамортизована частина від 80 % вартості обладнання;
  • Дт 1121 Кт 153 на суму 11666,67 грн – збільшується первісна вартість обладнання.

В подальшому амортизація нараховується на суму збільшення первісної вартості обладнання та на несписану та незамортизовану половину  20% первісної вартості, що обліковувалася на субрахунку 1121, тобто на суму 11666,67 + 1200 грн*50%  = 12266,67 грн. 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Облік , Ремонт

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі