• Посилання скопійовано

Особливості списання замортизованих МНМА та НМА, які не будуть використовуватися

МНМА із строком використання 24 місяці, 100% амортизація, вийшли з ладу та потребують списання. Чи нараховувати ПДВ в цьому випадку? Також є НМА, який не введено в експлуатацію – це комп’ютера програма російського походження, буде списуватися з обліку. Чи достатньо для списання службової записки відповідальної особи про те, що ця програма не буде використовуватися у зв'язку із забороною використання такої програми? Чи виникає нарахування ПДВ, якщо придбали програму з ПДВ?

МНМА – це малоцінні необоротні матеріальні активи, а програма – це нематеріальний актив.

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ, основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Виходячи з цього визначення, МНМА вартістю менше 20000 грн та нематеріальні активи не є основними засобами з метою оподаткування.

Визначення НМА в ПКУ немає, тому звертаємося до НП(С)БО 8 (див. пп. 14.1.84 ПКУ – інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом про бухоблік, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства).

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 8, нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

З метою оподаткування нематеріальні активи входять до визначення терміну «товари» у пп. 14.1.244 ПКУ, тобто з цією метою вони вважаються товаром.

Тепер дивимося пп. 189.9 ПКУ: у разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Ця норма означає, що потрібно нарахувати ПДВ при ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника. А як ми вже з’ясували, ані МНМА, ані НМА до основних засобів не належать.

Отже, при списанні МНМА, які вже повністю замортизовані та вийшли з ладу, ПДВ нараховувати не потрібно. Навіть, якщо пристати на фіскальну позицію і вважати, що при списанні МНМА слід нараховувати ПЗ за пп. 189.9 ПКУ, в даному випадку МНМА повністю замортизовані і їхня балансова вартість дорівнює нулю.

Списання НМА (комп’ютерної програми) здійнюється на підставі наказу керівника підприємства, який, своєю чергою, може видаватися на підставі службової записки відповідальної особи, у якій зазначається причина списання (відсутність потреби у цій програмі та її походження тощо). Службова записка не обов’язкова, всю необхідну інформацію можна навести у наказі і без неї. За бажанням підприємства, звісно, її можна скласти та додати до наказу.

Оскільки НМА – це товар для цілей оподаткування, то в разі списання НМА слід керуватися пп. 198.5 ПКУ, підпунктом «г», який вимагає нарахувати ПДВ, якщо товари починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ. Пункт 189.9 ПКУ для списання НМА не підходить. Тому, якщо програма придбавалася з ПДВ, при її списанні потрібно нарахувати податкові зобов’язання за пп. «г» пп. 198.5 ПКУ

***

Додатково читайте:

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Оплатили імпортний товар зі знижкою, а розмитнили його за повною вартістю: що в обліку?
  ТОВ-імпортер отримує знижку від постачальника-нерезидента, якщо воно оплатить інвойс протягом 10 днів. Але постачальник не зменшує суму інвойсу та не надає кредит-ноту на суму знижки, через це митна вартість товару формується за повною сумою інвойсу без знижки. Які будуть наслідки в бухобліку та в оподаткуванні ПДВ?
  Сьогодні 11:067
 • Фінансування постійного представництва: облік витрат нерезидента
  За рахунок коштів на рахунку в банку на території України підприємство-нерезидент придбало комп’ютери, мобільні телефони, які планується використовувати в діяльності постійного представництва, яке не здійснює діяльності з 2020 року. Нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток. Як відобразити цю операцію в обліку нерезидента, постійного представництва? Як відобразити в балансі, декларації з прибутку? А якщо нерезидент фінансуватиме зарплату адмінперсоналу представництва?
  Сьогодні 10:043
 • Кредит під валютний депозит: облік у поручителя
  ТОВ 1 отримало кредит в валюті під заставу валютного депозиту ТОВ 2 - платника податку на прибуток на загальних підставах. ТОВ 1 не повертає кредит. Валютний депозит ТОВ 2 забрали в погашення кредиту ТОВ 1. ТОВ 2 дебіторську заборгованість за договором поруки обліковувало з 2019 року з урахуванням курсових різниць на кожну дату балансу. У договорі поруки курс розрахунку не зазначено. Як відобразити курсову різницю у зв’язку зі зміною курсу?
  28.02.202411
 • Як оформити консервацію зерносушарки і чи подавати звіт до екологічного департаменту?
  ФГ має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на зерносушарку. В 2023 році зерносушарка не працювала. Як правильно оформити консервацію зерносушарки? Чи розміщувати звіт про дотримання умов дозволу згідно з Порядком, затвердженому Постановою КМУ від 20.01.2023 р. №58? Чи подавати звіт до департаменту екології?
  27.02.202416
 • Працівник простив борг підприємства за підзвітними сумами: як обліковувати?
  Підприємство має заборгованість перед працівником за підзвітними сумами на госппотреби. Працівник простив цю заборгованість і є письмове підтвердження цього. Чи потрібно відображати прощену суму в додатку 4ДФ єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, та нараховувати ПДФО та ВЗ?
  27.02.2024619