• Посилання скопійовано

Чи потрібно на дату балансу дооцінювати інвестиційні сертифікати?

Середнє підприємство придбало інвестиційні сертифікати в 4 кварталі. Інвестсертифікати утримуються для продажу. Облік за національними стандартами. Чи обов’язково на кінець року здійснювати дооцінку інвестсертифікатів до справедливої вартості?

З точки зору бухгалтерського обліку інвестиційні сертифікати належать до фінансових інвестицій. Їх облік ведеться згідно з НП(С)БО 12.

За п. 4 НП(С)БО 12 фінінвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухобліку за собівартістю. Собівартість фінінвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінінвестиції.

Згідно з п. 8 НП(С)БО 12 фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Таким чином, на кожну дату балансу підприємство повинне переглядати справедливу вартість інвестиційних сертифікатів, збільшення/зменшення їх вартості потрапить до фінрезультату.

Причому дооцінка відноситься на субрахунок 746, а уцінка на субрахунок 975.

Разом з тим згідно з п. 9 НП(С)БО 12 фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Таким чином, якщо підприємство не може визначити справедливу вартість, інвестсертифікати на дату балансу слід відображати за собівартістю (з урахуванням зменшення корисності, якщо корисність знизилася).

Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 НП(С)БО 19).

Таким чином, підприємство не зможе визначити справедливу вартість, якщо відсутня інформація про ціну можливого продажу. 

Причому варто зазначити, що чинні НП(С)БО не містять методик розрахунку справедливої вартості.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»