Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Відображення в обліку форвардного контракту з придбання валюти

У підприємства в 2021 році виникла валютна кредиторська заборгованість за товари. У 2021 році з банком укладено контракт на умовах форварду (курс 32,50) на придбання валюти в січні 2022 року для погашення валютної заборгованості. Ринковий курс на 31.12.2021 р. – 31,70. Як дану операцію відобразити в звітності на 31.12.2021р.?

Методологічні принципи формування в бухобліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінзвітності визначає П(С)БО 13.

Форвардний контракт - цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується в майбутньому у встановлений строк передати базовий актив у власність покупця на певних умовах, а покупець зобов'язується прийняти у встановлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. 

Форвардний валютний контракт - це угода між двома контрагентами про фіксацію валютного курсу за операцією купівлі-продажу обумовленої суми валютних коштів на визначену дату в майбутньому.

Відповідно до п. 13 П(С)БО 13, форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на дату виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту.

Відповідно до Інструкції №291, на рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться облік за деривативами (форвардними і ф'ючерсними контрактами, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними П(С)БО. Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.

Зверніть увагу, що після підписання контракту на похідний фінінструмент (зокрема, форвардний контракт), господарська операція ще не відбулася, тому дериватив поки що не є фінактивом, не було передачі активів або погашення зобов'язань. Таким чином, під час відображення першої події (підписання контракту) слід керуватися принципом превалювання суті над формою. Відповідно,  дериватив до моменту його виконання відображатиметься на позабалансовому рахунку 03 «Контрактні зобов'язання». Тільки після виконання контракту буде оформлено відповідні бухгалтерські проведення з оприбуткування активів, списання коштів тощо.

Відповідно до п. 16 П(С)БО 13, у разі визнання фінансового активу на дату виконання контракту зміни справедливої вартості такого активу в період між датою укладення контракту і датою його виконання визнаються іншими витратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які обліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування.

Таким чином, до дати виконання форвардного контракту, він обліковується поза балансом на рахунку 03. На цьому рахунку накопичується інформація про укладені, але ще не виконані форвардні контракти.

Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами, в даному випадку це буде сума валюти за курсом 32,50. Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам. Аналітичний облік ведеться за видами зобов'язань.

Валютна заборгованість за товари обліковується за загальними правилами обліку монетарних статей у валюті, без урахування інформації про форвардний контракт, з перерахунком курсових різниць за п. 7 НП(С)БО 21.

Якщо форвардний контракт буде виконаний, то придбання валюти в січні 2022 року буде обліковуватися з урахуванням курсу, за яким вона буде придбана – 32,50, та офіційного курсу НБУ на дату придбання.

Якщо форвардний контракт не буде виконаний, то придбання валюти в січні 2022 року або в іншому місяці буде обліковуватися з урахуванням того фактичного курсу, за яким вона буде придбана, та офіційного курсу НБУ на дату придбання.

Тобто форвардний контракт слугує для того, щоб зафіксувати умови придбання валюти в майбутньому. Сам факт укладання такого контракту ще не відповідає ознакам господарської операції, а тому в балансі не відображається. Господарською операцією є виконання такого контракту або операція з придбання валюти без виконання форвардного контракту. В обліку та звітності відображається вже здійснена операція з придбання валюти за тим курсом, за яким вона фактично була проведена.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 64 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Валюта , Звітність , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі