Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Придбання корпоративних прав юрособою в обмін на нерухомість: що в бухобліку?

Як відобразити в обліку придбання корпоративних прав юрособою в обмін на об’єкти нерухомого майна, якщо експертна оцінка є вищою за залишкову вартість ОЗ?

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГКУ, наявність корпоративних прав дозволяє брати участь в управлінні підприємством, отримувати певну частину прибутку у вигляді дивідендів або частину активів у разі ліквідації цієї організації. Набуваючи корпоративних прав у статутному капіталі іншого підприємства, підприємство-інвестор здійснює фінансову інвестицію. Таким чином,  придбані підприємством корпоративні права іншої юрособи вважаються фінансовими інвестиціями.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора (п. 4 П(С)БО 13).

 

Бухоблік

Питання класифікації, визнання, оцінки фінансових інвестицій та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентовані П(С)БО 12.

Підприємство-інвестор самостійно обирає метод оцінки фінансових інвестицій на дату балансу залежно від цілей придбання фінансових інвестицій та ступеню істотності впливу на діяльність підприємства, в яке інвестуються кошти.

Згідно з п. 16 П(С)БО 12 фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі, крім випадків, наведених у п. 17 цього ж П(С)БО.

Субрахунок 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі» застосовується, якщо інвестор щодо емітента є асоційованим чи дочірнім підприємством. Субрахунок 142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам» – застосовується, якщо частка інвестора менша за 20% статутного капіталу емітента, але підприємства при цьому є пов'язаними особами. Субрахунок 143 «Інвестиції непов'язаним сторонам» – застосовується в усіх інших випадках.

 

Первісна оцінка інвестиції

Спочатку фінансова інвестиція оцінюється в обліку інвестора за собівартістю, яка складається з (п. 4 П(С)БО 12):

  • ціни її придбання;
  • комісійних винагород;
  • мита;
  • податків,  зборів;
  • обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Таким чином, на дату оприбуткування фінінвестиції в обліку підприємства-покупця частки статутного капіталу її слід відобразити за собівартістю, тобто за тією оцінкою, за якою будуть оцінені ОЗ, що передаються в обмін на корпоративні права (за умови, якщо не було інших витрат, пов’язаних із її придбанням, які перераховані вище). Оцінку ОЗ з метою передачі їх в обмін на корпоративні права сторони угоди визначають самостійно. Вона може бути будь-якою, в тому числі на рівні експертної оцінки, більше експертної оцінки або на рівні залишкової вартості – це не регламентується законодавством.

Для цілей оподаткування інвестора операцію з унесення майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права слід розглядати в розрізі двох складових:

  • внесення майна до статутного капіталу емітента;
  • придбання корпоративних прав в обмін на внесене майно.

Внесення майна до статутного капіталу у інвестора прирівнюється до продажу такого майна і спричинює відповідні наслідки з податку на прибуток та ПДВ.

Таблиця

Бухоблік передання нерухомості в обмін на корпоративні права

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

Списано суму нарахованого зносу нерухомості

131

103

150000,00

Відображено переведення об’єкта нерухомості до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, за залишковою вартістю

286

103

5650000,00

Передано об’єкт основних засобів за справедливою вартістю, погодженою засновниками (ця вартість може визначатись на рівні експертної оцінки, хоча це не обов’язково)

377

712

6840000,00

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

1140000,00

Списано балансову вартість переданого об’єкта основних засобів

943

286

5650000,00

Відображено придбання фінансової інвестиції у вигляді частки у статутному капіталі (корпоративних прав)

143

685

6840000,00

Здійснено залік заборгованостей

685

377

6840000,00

Сформовано фінансовий результат

791

943

5650000,00

712

791

5700000,00


  

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Нерухомість , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі