Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Чи може орендар обліковувати придбаний розподільчий електрощит як окремий об’єкт ОЗ?

Підприємство здійснює капітальний ремонт орендованого приміщення. Для цього придбано розподільчий електрощит. Чи може орендар обліковувати його як окремий об’єкт і ввести в експлуатацію до завершення ремонту? Первісну вартість якого об’єкту збільшать проектні роботи для підключення щита до електромережі?

Запитання:

Підприємство здійснює капітальний ремонт орендованого приміщення. Усі витрати на ремонт підприємство капіталізує на окремому рахунку і після завершення ремонту, планує ввести в експлуатацію як окремий об’єкт з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років. Також для цього приміщення підприємство придбало розподільчий електрощит. Чи може орендар обліковувати його як окремий об’єкт (на рахунку 104) і ввести в експлуатацію ще до завершення ремонту (він є конструктивно відокремленим предметом і виконує окремі самостійні функції)? Первісну вартість якого об’єкту збільшать додаткові послуги у вигляді проектних робіт? 

 

Відповідь:

Насамперед зазначимо, що положення ст. 776 ЦКУ передбачають (якщо інше не встановлено договором або законом), що:

  • поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок;
  • капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок.

Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, положення ч. 3 ст. 776 ЦКУ дозволяють наймачу:

  • відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
  • вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Положення ст. 778 ЦКУ також наголошують на тому, що наймач лише за згодою наймодавця може поліпшити річ, яка є предметом договору найму. При цьому, якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення.

Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю.

Відповідно до абз. 2 п. 8 П(С)БО 14 та п. 21 Методичних рекомендацій №561 витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів.

Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов'язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання.

У абз. 10 п. 4 П(С)БО 7 зазначено, що якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухобліку як окремий об'єкт основних засобів.

У бухобліку підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (п. 5 П(С)БО 7).

Основні засоби в пп. 14.1.138 ПКУ визначені як матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у його госдіяльності, та вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Отже, розподільчий електрощит орендар може обліковувати як окремий об’єкт основних засобів з відображенням на субрахунку 104 «Машини та обладнання». Рахунок, на якому обліковувати електрощит, підприємство обирає самостійно з урахуванням норм Інструкції №291. Проте звертаємо увагу, що у Додатку 3 до Порядку №361 електрощити віднесено до групи «Машини та обладнання».

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з витрат, перелічених в п. 8 П(С)БО 7, зокрема:

  • суми, що сплачується підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
  • інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Зазначимо, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч. 1 ст. 875 ЦКУ).

Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Найбільша Facebook-сторінка для бухгалтерів в Україні

Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію (ч. 1-2 ст. 877 ЦКУ).

Отже, витрати, пов'язані з розробленням проектної документації на облаштування та монтаж розподільчого електрощита, є складовою робіт за договором будівельного підряду. Тому їх вартість включається до первісної вартості цього електрощита.  

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Оренда , Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі