Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Як визначити справедливу та виробничу вартість у рибництві?

Як оцінити продукцію (товарна риба та рибопосадковий матеріал за справедливою і виробничою вартістю? Витрати: оренда, податки, зарплата, світло, ПММ, корм, дезинфікуючі засоби, амортизація. Що робити, якщо на кількість продукції витрат виявилося мало та продукцію оцінено за дуже низькою ціною?

Облік витрат у рибництві організовують в залежності від технології вирощування і тривалості циклу вирощування товарної риби. Зазвичай для обліку витрат відкриваються окремі аналітичні рахунки до субрахунку 232 "Тваринництво" рахунку 23 "Виробництво", які відкривають за окремими технологічними циклами виробництва, наприклад: "Виведення і вирощування мальків", "Вирощування цьоголіток", "Вирощування річників", "Вирощування товарної риби". Якщо цих етапів на підприємстві немає, то для обліку витрат може бути достатньо одного аналітичного рахунка "Вирощування товарної риби".

У додатку до П(С)Б0 30 товарну рибу віднесено до сільгосппродукції, а — рибопосадковий матеріал (мальки, цьоголітки, річники, риби-плідники) – до додаткових біологічних активів.

Усіх їх при оприбуткуванні та на дату балансу оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (п. 9 і п. 12 П(С)БО 30, п. 6.1 Методичних рекомендацій №1315).

Справедлива вартість ґрунтується на цінах активного ринку, тобто на реалізаційних цінах на відповідну продукцію рибництва (п. 13 П(С)БО 30). Методику визначення справедливої вартості господарство встановлює самостійно та зазначає її у наказі про облікову політику підприємства. Крім цього, для вирішення проблеми оцінки біологічних активів на підприємстві можна створити постійно діючу комісію з визначення справедливої вартості біологічних активів та сільгосппродукції. До її складу, крім представників бухгалтерії, можуть входити головні спеціалісти рибного господарства.

Також нерідко справедливу вартість визначають за середньою вартістю реалізованої на підприємстві продукції рибництва за попередній звітний період (наприклад, місяць або квартал).

Визначену справедливу вартість, зменшену на очікувані витрати на місці продажу (іншими словами, це витрати на організацію продажу риби), можна підтвердити довідкою чи актом, складеним у довільній формі. Цей документ повинен містити обов'язкові реквізити, визначені ст. 9 Закону про бухоблік, а також назву біологічного активу чи сільськогосподарської продукції, їх одиниці вимірювання та справедливу вартість одиниці активу. Також у ньому зазначають термін використання бухгалтерією визначених справедливих цін. Рекомендуємо оформляти даний акт у кінці звітного періоду (місяця чи кварталу), щоб встановити справедливу вартість продукції рибництва у наступному звітному періоді.

 

Витрати на вирощування риби

Облік витрат на вирощування риби доцільно вести за кожним окремим етапом вирощування за прийнятою в господарстві номенклатурою статей витрат. Перелік цих статей слід затвердити наказом керівника або включити до наказу про облікову політику. Можна відкрити такі аналітичні рахунки до субрахунка 232 "Тваринництво": 2321 "Виведення і вирощування мальків", 2322 "Вирощування цьоголіток", 2323 "Вирощування річників", 2324 "Вирощування товарної риби".

 

Оприбуткування товарної риби

Товарну рибу обліковують на рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", а рибопосадковий матеріал власного виробництва — на субрахунку 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю". Можна відкрити окремі аналітичні рахунки за різновіковими групами риб: наприклад, 2121 "Мальки", 2122 "Цьоголітки", 2123 "Річники", 2124"Риби-плідники".

 

Доходи та витрати від первісного визнання

Як вже зазначалося, товарну рибу і рибопосадковий матеріал оприбутковують за справедливою вартістю за мінусом очікуваних витрат на продаж. Зрозуміло, що справедлива вартість не збігатиметься із фактичною сумою витрат, понесених на вирощування риби. Тому у п. 18 П(С)БО 30 вказано, що при оприбуткуванні біологічних активів та сільгосппродукції можуть виникати доходи або витрати від їх первісного визнання – в залежності від співвідношення витрат та справедливої вартості. Дохід виникає, коли справедлива вартість за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу перевищує фактичні витрати на вирощування риби. А витрати виникають, якщо навпаки, — витрати на вирощування перевищують справедливу вартість риби.

Для відображення доходів та витрат від переоцінки та первісного визнання використовують субрахунки 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" та 940 "Витати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

Фінрезультат від первісного визнання таких активів визначають наприкінці звітного (календарного) року.

Загальну схему бухгалтерських записів наведемо у таблиці.

Таблиця

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Нараховано зарплату виробничому персоналу, який зайнятий вирощуванням риби

232

661

 30 000

Нараховано ЄСВ на заробітну плату

232

651

 6 600

Списано вартість рибопосадкового матеріалу:

232

 

 

власного виробництва за справедливою вартістю

232

212

 12 000

покупного за первісною вартістю придбання

232

208

 3 600

Списано вартість сільгоспматеріалів, що використані для вирощування риби

232

 

 

власного виробництва за справедливою вартістю

232

27

 15 800

покупних за первісною вартістю придбання

232

208

 650

Списано вартість згодованих кормів:

232

 

 

власного виробництва за справедливою вартістю

232

27

 65 000

покупних за первісною вартістю придбання

232

208

 12 300

Списано вартість медикаментів і біоперпаратів

232

208

 1 200

Витрати на придбання робіт та послуг сторонніх організацій, зокрема, оплата оренди

232

631

 5 600

Списано собівартість власних допоміжних виробництв

232

23/доп.вир-ва

 3 520

Списано матеріали, МБП

232

20,22

 5 730

Амортизація основних засобів, що використовуються у вирощуванні риби

232

131, 132

 56 000

Списано частку загальновиробничих витрат (за їх наявності)

232

91

 19 000

Оприбутковано за справедливою вартістю:

   

 

товарну рибу

27

232

 280 000

рибопосадковий матеріал

212

232

 95 800

Відображено дохід та витрати від первісного визнання

   

 

товарної риби

232

710

 149 650

рибопосадкового матеріалу

940

232

 10 850

 

За даними таблиці, підприємство понесло витрати на вирощування та вилов товарної риби на загальну суму 237 000 грн (сума всіх записів за Дт рахунком 232). Припустимо, що 130 350 грн з них припадає на виробництво товарної риби, а 106 650 грн – на виробництво рибопосадкового матеріалу. У таблиці цей облік не відображенл, але підприємство може організувати аналітичний облік так, щоб легко діставати з обліку відповідну інформацію.

Підприємство також визначило, що справедлива вартість риби – 280 000 грн, а рибопосадкового матеріалу – 95 800 грн.

Щодо товарної риби виникає дохід від первісного визнання на суму 280 000 – 130 350 = 149 650 грн, а щодо рибопосадкового матеріалу – витрати від первісного відшкодування на суму 106 650 – 95 800 = 10 850 грн.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Витрати , Облік , Ціноутворення

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі