Головна Усі консультації Облік та звітність Загальні положення

Списуємо застаріле обладнання: особливості бухгалтерського та податкового обліку

Як списати матеріали в складі рахунку 201 застаріле обладнання (залишки труб), яке не можливо використати в господарській діяльності? Підприємство не займається торговельною діяльністю, а лише монтажем. Який бухгалтерський та податковий облік (ПДВ, прибуток)?

Враховуючи умови запитання застарілі залишки труб є складовою запасів підприємства, відповідно обліковуються на рахунку 20  "Виробничі запаси" (субрахунок 201 "Сировина й матеріали" на якому  ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт). Проте, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена, з іншої сторони, актив втрачає ознаки запасів. Як наслідок, запаси списуються на витрати звітного періоду. У п. 2.1 Методрекомендацій щодо обліку запасів, які затверджено наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. №2, уточнюється: запаси, визнані активом у результаті минулих подій, стосовно яких існує імовірність неотримання в майбутньому економічної вигоди від їх використання, у звітному періоді активами не визнаються. А їх вартість визнається іншими витратами операційної діяльності (субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»).

Для списання запасів створюється відповідна комісія, склад якої затверджується наказом керівника. Саме ця комісія складає акт про списання запасів, що підтверджується підписами членів комісії. На підставі складеного акту запаси списуються з балансу. Акт складається у двох примірниках, перший примірник здається до бухгалтерії, а другий - залишається у матеріально відповідальної особи.

Затвердженої форми акту не має, тому підприємство може розробити самостійно свою із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів первинного документу. Перелік обов'язкових реквізитів передбачено ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

В питанні податку на прибуток фінансовий результат до оподаткування, визначається за показниками фінансової звітності підприємства, який коригується на різниці, що виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ (різниці виникають у платників, які відповідають вимогам пп. 134.1.1 ПКУ). Проте різниці у випадку списання запасів не виникають.

В питанні ПДВ, слід взяти до уваги норми п. 198.5 ПКУ. Запаси, які втратили свою ліквідність не будуть використані у госпдіяльності підприємства, як наслідок виникає обов'язок нарахувати ПЗ з ПДВ. Не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду складається і реєструється в ЄРПН зведена ПН (для товарів придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу ПК). База оподаткування визначається відповідно до п. 189.1 ПКУ, за товарами - виходячи з вартості їх придбання. У бухгалтерському обліку відповідно до п. 11 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ (затверджена наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. №141) сума ПЗ, нарахованого відповідно до п. 198.5 ПКУ, відображається за дебетом субрахунку 643 і кредитом субрахунку 641. Суми нарахованого ПДВ зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов'язання», аналітичний рахунок «Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню».

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Загальні положення
Теги:
Звітність , ПДВ , Податок на прибуток , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі