• Посилання скопійовано

Відповідальне зберігання пального: як скласти акцизну накладну?

Які коди ознак проставляються в АН, якщо один платник акцизного податку передає власне пальне на відповідальне зберігання іншому? Які коди ознак проставляються, якщо пальне передано на зберігання, його власник використовує на складі зберігання для заправляння власного автотранспорту та оптового продажу?

ДФС в ІПК від 25.02.2019 р. №725/6/99-99-15-03-03-15/ІПКвід 10.05.2019 р. №2073/6/99-99-12-02-02-15/ІПКвід 26.06.2019 р. №2930/6/99-99-12-02-02-15/ІПК повідомляє, що Товариство (зберігач) є розпорядником акцизного складу та при видачі пального зі зберігання замовнику здійснює операції з реалізації пального, тобто з 01.07.2019 р. є платником акцизного податку з реалізації пального.

Офіс ВПП ДФС в ІПК від 06.06.2019 р. №2580/ІПК/28-10-27-01-11 зазначає, що суб'єкт господарювання, який надає іншим особам послуги зі зберігання, навантаження-розвантаження пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), повинен створити акцизний склад незалежно від того, хто є власником цього пального.

Виходячи з визначення термінів «реалізація пального», «акцизний склад», «розпорядник акцизного складу» та «відповідальне зберігання»  ДФС у Полтавській області від 22.04.2019 р. №1735/Б/16-31-40-01-23/ІПК повідомляє, що з 01.07.2019 р.:

 • відпуск пального іншій особі без переходу права власності (з відповідального зберігання) є реалізацією в розумінні пп. 14.1.212 ПКУ;
 • приміщення або територія, де розташовані ємності для зберігання пального та з яких здійснюється реалізація пального іншій особі, є акцизним складом згідно з пп. 14.1.6 ПКУ.

Найбільше інформації ДФС надано у відповіді до ситуації 2 в ІПК від 21.02.2019 р. №645/6/99-99-12-01-02-15/ІПК на запитання: «Товариство приймає пальне на зберігання та видає його зі зберігання замовнику. Хто в даному випадку складає акцизну накладну – розпорядник акцизного складу (Товариство) чи замовник?»

У зазначеному випадку замовник при передачі пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного на акцизний склад Товариства для зберігання, а також Товариство при видачі пального зі зберігання замовнику здійснюють операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального. Зазначені операції належать до операцій з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ПКУ.

Тому податковий орган вважає, що і замовник, і Товариство при здійсненні операцій з реалізації (фізичної передачі, відпуску, відвантаження) пального складають АН в двох примірниках за кожною операцією та реєструють їх в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 231.1 ПКУ) та термінів, встановлених п. 231.6 ПКУ.

Усі зміни щодо акцизів
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Однак відповідальне зберігання в пп. 14.1.32 ПКУ визначено як господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі:

 • без права використання у господарському обороті такої особи;
 • з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

Отже, зберігач не має права реалізувати пальне, яке йому не належить.

 

Порядок складання АН при переданні пального на відповідальне зберігання

Норми абз. 9 п. 231.3 ПКУ зобов'язують платника акцизного податку скласти АН в двох примірниках у разі реалізації пального:

 • з одного акцизного складу до іншого, в т. ч. через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;
 • з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
 • з одного акцизного складу пересувного до іншого;
 • з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

АН також складається у двох примірниках, якщо платник акцизного податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне. Як зазначено вище, операція передання пального на відповідальне зберігання іншому платнику акцизного податку, є його реалізацією.

Порядок та зразок заповнення акцизної накладної ф. «П» наведено в статті «Відвантаження пального платнику акцизного податку: порядок складання АН». 

 

При поверненні пального з відповідального зберігання складаємо РК

Якщо платнику акцизного податку (особі, яка реалізує пальне шляхом його фізичного передання іншому платнику на зберігання) повертається частина чи весь обсяг раніше реалізованого пального показники АН, складеної на таку реалізацію (за умови реєстрації в ЄРАН усіх примірників такої АН), підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування.

Нормами п. 8 розд. V Порядку №262 передбачено, що у разі зменшення обсягів реалізованого пального:

 • платник направляє особі – отримувачу пального перший та другий примірники РК до АН ф. «П»;
 • особа – отримувач пального реєструє в ЄРАН перший та другий примірники РК до АН ф. «П».

Тобто платник акцизного податку, який реалізував пальне (фізично передав його на зберігання) та склав АН, показники якої коригуються, складає РК у такій ж  кількості примірників, що і кількість примірників АН, до яку він коригує. Потім обидва примірники складеного РК він надсилає отримувачу пального (п. 3 розд. V Порядку №262).

Реєструє такий РК в ЄРАН отримувач пального (зберігач), оскільки за наслідками повернення пального з відповідального зберігання відбувається зменшення обсягів раніше реалізованого пального (п. 231.7 ПКУ та п. 1 розд. V Порядку №262).

Лише після реєстрації РК в ЄРАН отримувачем пального (зберігачем) особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального за таким РК у податковій декларації.

При цьому слід пам’ятати, що платник акцизного податку має право зареєструвати АН та/або РК в ЄРАН на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що обчислюється за формулою, наведеною в п. 232.3 ПКУ.

 

Порядок заповнення РК при поверненні пального з відповідального зберігання

Насамперед зазначимо, що в РК зазначаються номер та дата АН, показники якої коригуються. Не допускається виправлення даних щодо дати складення АН, показники якої коригуються, її порядкового номера та реквізитів пересувного акцизного складу (п. 12 розд. V Порядку №262).

У п. 10 розд. V Порядку №262 зазначено, що у верхній лівій частині РК робиться відповідна відмітка «Х» в комірці (в полі) «реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою – отримувачем пального».

Далі у верхній лівій частині РК зазначаються коди операцій для складання в одному примірнику та ознака щодо умов оподаткування пального. У разі, якщо АН складена у двох примірниках та оподатковується на загальних підставах, зазначаються цифри «0».

У верхній правій частині РК зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування. Для РК до АН, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри «1» або «2» (номер примірника) та «2» (кількість примірників).

Потім у вступній частині РК робиться відмітка «Х» в одному з передбачених формою такого РК комірок (полів) залежно від того, який показник АН коригується (п. 13 розд. V Порядку №262).

Виходячи з того, що за операцією повернення пального з відповідального зберігання зменшується обсяг попередньо «реалізованого» пального, відмітка «Х» проставляється в рядку 4 «обсяг пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, - код виду коригування «4».

У п. 14 розд. V Порядку №262 зазначено, що до РК переносяться дані з АН, що коригується, щодо реквізитів:

 • особи, яка реалізує пальне (ліва частина);
 • особи – отримувача пального (права частина);
 • акцизних складів (ліва та права частина відповідно);
 • пересувного акцизного складу (права частина).

В основній частині РК заповнюється лише один з його розділів залежно від показника, який коригується.

Відповідно до абз. 7-8 п. 17 розд. V Порядку №262 для внесення змін до обсягу реалізованого пального (код виду коригування «4») платник акцизного податку заповнює РК, в якому:

 • у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в АН обсяг пального (тобто, обсяг раніше реалізований);
 • у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального (тобто, обсяг, який залишився на відповідальному зберіганні).

Наступним кроком платник акцизного податку в РК з кодом виду коригування «4»:

 • до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці переносить з АН дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
 • до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) помилковий обсяг пального, зазначений в АН, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в АН (з урахуванням показників АН ф. «П» та РК до такої АН, зареєстрованих в ЄРАН);
 • до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+).

Зразок заповнення РК при поверненні пального з відповідального зберігання див. тут. Алгоритм заповнення РК до АН «П» також див. тут.

Отже, перед тим, як розпоряджатися пальним, переданим для відповідального зберігання на акцизний склад іншого платника акцизного податку, власник повинен його фактично (фізично) отримати назад з такого зберігання. Відповідно отримувач (він же зберігач) має повернути таке пальне та зареєструвати в ЄРАН відповідний РК, складений особою, яка передала таке пальне на зберігання.

Найбільший Telegram-канал для бухгалтерів в Україні

Лише після цього власник може використовувати пальне:

 • для оптового продажу іншим особам;
 • для власного споживання (в т. ч. для заправляння власного автотранспорту).

Зразки складання АН в одному примірнику див. тут, у двох примірниках – тут.  Як складати АН вже на «нові» операції з реалізації дивіться тут і тут

 ***

Також читайте:

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Бондаренко Олена

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Акцизи

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Акцизи»

 • Коли відображати експорт підакцизного товару в деклараціях з ПДВ та акцизного податку?
  Підприємство експортує підакцизну продукцію в магазини безмитної торгівлі. При оформленні продавцем на митниці вантажу оформлюється митна декларація з типом ТР 81 в графі 1. Коли вантаж прибуває на магазин безмитної торгівлі, то покупець оформлює митну декларацію з типом ЕК 72 в графі 1. Оформлення декларації у продавця відбулося 31.07.2023 р., а у покупця 01.08.2023 р. В деклараціях якого місяця продавцеві відображати цей експорт: липня чи серпня?
  21.09.202314
 • ФОП помилково подавав декларації та сплачував роздрібний акциз не в той район міста. Як виправити?
  ФОП зареєстрований і має точку роздрібного продажу алкоголю у Пересипському районі м. Одеса. Акциз під час продажу алкоголю сплачувався у Приморський район. У який район треба було подавати декларацію? Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію чи вона вважається поданою незважаючи на те, що подавалася в інший район? Чи обов'язково треба складати Додаток 10?
  20.09.202333
 • Які митні платежі слід сплатити при ввезенні пального?
  Підприємство планує імпортувати пальне. Як розраховується акцизний податок, ПДВ та інші митні платежі при ввезенні пального?
  14.09.202319
 • Як врегулювати різну кількість літрів пального при переданні на зберігання та поверненні?
  У червні підприємство відправило на відповідальне зберігання зберігачу пальне: 23585 л, 19109 кг, 23306,50 л при 15 градусах. У серпні пальне повернено зі зберігання. Акцизна накладна від зберігача надана з такими показниками - 23 306,39 л, 19109 кг, 23261 л при 15 градусах. Є різниця показників кількості в літрах та літрах приведених до 15 градусів. Як реєструвати АН на покупця пального? Як в обліку відобразити різниці показників літрів та літрів, приведених до 15 градусів?
  13.09.202322
 • Корковий збір за «своє» спиртне
  ФОП веде діяльність в кафе. Чи можуть гості, які приходять в кафе розпивати свої алкогольні напої за столом? Чи може ФОП добивати в чек корковий збір за те, що надав гостям келихи під їхній алкоголь?
  22.08.202355