Головна Усі консультації Держрегулювання Закони та підзаконні акти

Чи можна амортизувати вантажний автотранспорт, який був придбаний до змін, внесених Законом №466?

З якого часу застосовується нова редакція пп. 177.4.6 ПКУ? Чи підлягає амортизації вантажний автотранспорт, який придбаний та експлуатується до внесення змін Законом?

Нормами пп. 177.4.5 ПКУ передбачено, що не включаються до складу витрат підприємця, зокрема:

 • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
 • витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами 8-10 пп. 177.4.6 ПКУ.

Відповідно до пп. 177.4.6 ПКУ підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

 • витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
 • витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

 • проведення поточного ремонту;
 • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).
 • Не підлягають амортизації такі основні засоби:
 • земельні ділянки;
 • об'єкти житлової нерухомості;
 • легкові автомобілі.

Отже, з урахуванням змін, внесених Законом №466, до абз. 10 пп. 177.4.6 ПКУ, підприємці мають право амортизувати вантажні автомобілі, які використовуються ними у власній підприємницькій діяльності. 

Виходячи з того, що з набуттям чинності Законом №466 пп. 177.4.9 ПКУ змін не зазнав, то амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об'єкта основних засобів тривалістю 5 років, встановленого для групи 3 (тобто, інших основних засобів).

Дія цього підпункту поширюється виключно на об'єкти основних засобів, витрати на придбання яких підтверджені документально.

Амортизація основних засобів розраховується із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів, яка амортизується, на строк їх корисного використання (пп. 177.4.7 ПКУ).

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Закону №466 цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до вкананих в ньому підпунктів (а саме, з 23.05.2020 р).

Виходячи з норм абз. 3 п. 29 П(С)БО 7, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. 

Тому, на нашу думку, в ситуації, що розглядається, вантажний автомобіль, який мав у власності підприємець станом на 23.05.2020 р. (тобто, придбаний до цієї дати), можна амортизувати, починаючи з червня 2020 р., за умови, що витрати на його придбання документально підтверджено.

Для отримання думки податкового органу з цього питання підприємець може скористатися правом, наданим йому пп. 52.1 ПКУ, та звернутися (з детальним описом своєї господарської діяльності) до контролюючих органів за наданням йому безоплатної ІПК з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

При цьому, згідно з п. 52.4 ПКУ індивідуальні податкові консультації надаються:

 • в усній формі – контролюючими органами та державними податковими інспекціями;
 • у письмовій формі – контролюючими органами в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 82 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Закони та підзаконні акти
Теги:
Автотранспорт , Амортизація , Законопроекти

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі