Главная Все консультации Налогообложение Другие налоги

Податок на репатріацію при купівлі частки українського ТОВ у нерезидента

Підприємство резидент України купує корпоративні права українського ТОВ (вартість якого сформована переважно за рахунок нерухомості) у нерезидента. Які особливості оподаткування податком на репатріацію?

З продажу яких корпоративних прав утримується податок на репатріацію

Податком на репатріацію оподатковуються в тому числі такі доходи, як прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких корпоративних прав на 50% і більше утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на підставі договору операційної або фінансової оренди (лізінгу) чи аналогічного договору, і таке використання має відображатися в обліку такої юридичної особи як актив, у тому числі актив з права користування, згідно з вимогами НП(С)БО або МСФЗ (див. абз. 6 п. «е» пп. 141.4.1 ПКУ).

Причому вартість корпоративних прав та нерухомого майна визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи (див. абз. 7 п. «е» пп. 141.4.1 ПКУ).

Наведена норма ПКУ сформульована настільки неконкретно, що немає можливості встановити чітку процедуру розрахунку частки нерухомого майна, за рахунок якого утворилися корпоративні права. Тому рекомендуємо з цього питання звернутися до податкової за індивідуальною податковою консультацією.

Поряд з цим в абз. 2 п. «е» пп. 141.4.1 ПКУ наведена ще одна операція, з якої утримують податок на репатріацію – прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до Переліку № 675.

Тобто, якщо нерезидент продає резиденту України корпоративні права українського ТОВ, які, очевидно, не знаходяться в обігу на фондовій біржі, то незалежно від частки нерухомості, за рахунок якої утворені корпоративні права, з доходу від такого продажу потрібно утримувати податок на репатріацію.

 

Особливості розрахунку податку на репатріацію

Встановлені в пп. 141.4.2 ПКУ.

Податок з доходів утримують за ставкою в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.4-141.4.6 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Але в останньому абзаці пп. 141.4.2 ПКУ зазначено, що прибуток від здійснення операцій, визначених у п. «е» пп. 141.4.1 ПКУ, визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу або іншого відчуження інвестиційного активу, та документально підтвердженими витратами на придбання такого активу. Якщо на вимогу особи, яка є відповідальною за сплату податку з прибутку від здійснення такої операції, нерезидент, який відчужує інвестиційний актив, не надає документи, що підтверджують витрати на придбання такого активу, базою оподаткування податком на такий прибуток є вартість операції з відчуження інвестиційного активу.

Тобто, якщо нерезидент надасть підприємству покупцеві документи, які підтверджують вартість придбання ним корпоративних прав, то податок на репатріацію розраховується в розмірі 15% від різниці між ціною продажу і придбання корпоративних прав.

Якщо не надасть таких документів – у розмірі 15% від ціни продажу корпоративних прав.

У разі виплати доходу нерезиденту в іноземній валюті, постає питання, за яким курсом визначати суму доходу з метою утримання податку на репатріацію.

На жаль, в ПКУ про це нічого не сказано.

Але з цього приводу є відповідь податкової на питання в підкатегорії 102.16 ЗІР: «За яким курсом визначається сума доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, для утримання та сплати податку на доходи нерезидента, якщо договір укладено в іноземній валюті?».

На думку податкової, потрібно брати курс на дату виплати доходів.

На наш погляд, для визначення витрат з метою розрахунку прибутку також потрібно брати курс на дату виплати доходів. Але ж, повторимося, прямо про це в ПКУ нічого не сказано. Тому для уникнення непорозумінь може бути доречним звернутися до податкової за індивідуальною консультацією.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Другие налоги
Теги:
Нерезиденты , ВЭД

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме