Главная Все консультации Налогообложение Общие положения

Надання позики фізособою юрособі: які податкові наслідки?

Чи може фізособа, яка не є працівником підприємства, надати позику цьому підприємству, яке перебуває на загальній системі оподаткування? Які податкові наслідки для обох сторін?

Згідно з  пп. 14.1.257 ПКУ, поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Фактично поворотна фінансова допомога є позикою. Відповідно до ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Сторонами договору позики можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. ЦКУ не обмежує ані граничний  строк, на який надається позика, ані максимальну суму договору. Проте в договорі обов’язково необхідно зазначити, яким чином поворотна фіндопомога надається, у який строк та спосіб вона повинна повертатися.

Що стосується податкових наслідків. Ще з 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є скоригований на податкові різниці у випадках їх застосування фінансовий результат, який визначено відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Правила бухгалтерського обліку не передбачають нарахування умовних відсотків за використання поворотної фінансової допомоги, для цілей оподаткування податком на прибуток такі умовні відсотки починаючи з 01.01.2015 р. не нараховуються.

Розділом ІІІ ПКУ не передбачено коригування платниками податку на прибуток фінансового результату до оподаткування на суму поворотної фінансової допомоги. Поворотна фінансова допомога відповідно до її визначення, наведеного у ПКУ, є зобов’язанням підприємства та не впливає на його фінансовий результат.

У бухобліку сума отриманої поворотної фінансової допомоги протягом строку, у який вона має бути повернена, а також протягом строку позовної давності, не включається до складу доходу, оскільки згідно з п. 5 П(С)БО 15 отримання запозичених коштів не приводить до збільшення активів або зменшення зобов’язань, що обумовлює зростання власного капіталу. Також сума отриманої поворотної допомоги при її поверненні не включається до складу витрат. Якщо отримання або повернення позики робиться готівкою, то необхідно зважати на готівкові обмеження в 50 000 грн  на день (п. 6 Положення №148).

В бухобліку її потрібно відображати у складі поточних (Кт субрахунку 685) або довгострокових зобов’язань (Кт субрахунку 505), в залежності від того, на який строк вона надана відповідно до умов договору щодо її отримання. Повернення фіндопомоги потрібно відобразити записом: Дт 685 (505) Кт 301 (311).

А ось якщо не повернути фінансову допомогу до спливу строку позовної давності, то її сума має бути включена до складу доходу звітного періоду на підставі п. 5 П(С)БО 11 (Дт 685 (505) Кт 719). Проте договір позики можна пролонгувати, відповідно строк давності буде продовжено без податкових наслідків для отримувача.

Звісно, для фізособи-надавача не виникає жодних податкових наслідків ані в момент надання,  ані в момент повернення позики, оскільки фізособа отримує кошти, яка надавала в користування. Доходу в цьому випадку не виникає.

Повернення фіндопомоги фізособі слід відобразити у формі №1ДФ з ознакою доходу «153». Більш докладно про це читайте тут>>

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Степанов Михаил
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Общие положения
Теги:
Налог на прибыль , Финансовая помощь

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 4

Новости по теме

Консультации по теме