Главная Все консультации Учет и отчетность Другое

Вихід учасника з ТОВ: які виплати він має отримати?

У складі засновників підприємства є дві фізособи (статутний внесок по 500 тис. грн). Підприємством було придбано нежитлове приміщення. Один із засновників має намір вийти із складу учасників. Які виплати йому повинні бути здійсненні? Як оподатковуються такі виплати?

Вихід учасника з ТОВ

Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону про ТОВ учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом  "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. При цьому, за погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

Водночас, статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності.

Тобто при виході із ТОВ, учасник має право не тільки на повернення суми внесеної до статутного капіталу підприємства, а й на виплату підприємство йому ринкової вартості його частини у такому підприємстві (якщо інше не передбачено статутними документами товариства).

Зокрема, вартість частки може бути визначена виходячи із вартості власного капіталу підприємства або вартості самого господарського товариства (враховуючи вартість його активів), що помножена на розмір частки учасника.

Про вихід засновника з ТОВ за новими правилами ми писали тут.

 

Оподаткування

Відповідно до пп. 164.2.9 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ.

При цьому, порядок оподаткування такого доходу для підприємства має певні особливості. Згідно з пп. 170.2.1 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Тож, товариство, яке здійснює нарахування (виплату) доходу, виконує функції податкового агента лише в частині відображенім доходу від операцій з інвестиційними активами у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

У формі №1ДФ інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, визначено під ознакою доходу «112».

Аналогічне роз’яснення наводили і податківців у «ЗІР» (підкатегорія 103.25).

Також про оподаткування операції після виходу засновника з ТОВ ми писали тут.

 

Дивіденди

Зверніть увагу, що у разі, якщо перед виходом здійснюється розподіл прибутку і, відповідно, нарахування і виплата дивідендів, то їх сума підлягає оподаткуванню у звичайному порядку (5% ПДФО, якщо підприємство платник податку на прибуток, 9% ПДФО якщо підприємство сплачує ЄП та 1,5% незалежно від системи оподаткування підприємства). І відображається такий дохід у розрахунку за формою № ДФ з ознакою доходу «109».

Про дивіденди при виході засновника з ТОВ ми писали тут.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите БЕСПЛАТНУЮ подписку, перейдя по ссылке; на время карантина мы дарим всем нашим читателям три месяца подписки на пакет «Мой ассистент».

Читайте консультации и аналитику от редакции без ограничений и будьте здоровы!

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Другое
Теги:
Уставный капитал , Дивиденды

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме