Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

За якою вартістю передавати ОЗ в рахунок проданої частки в СК?

Зі складу ТОВ виходить засновник. Його частка в СК буде виплачена ОЗ, придбаними в період роботи підприємства. За якою вартістю передаються ОЗ?

Відповідно до ч. 8 ст. 24 Закону про ТОВ, вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна (ч. 9 ст. 24 Закону про ТОВ).

Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства (ч. 3 ст. 13 Закону про ТОВ).

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону про ТОВ, додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ, до компетенції загальних зборів учасників належать затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника.

З наведеного випливає, що частка, яку мають виплатити учаснику ТОВ, яких виходить, повинна відповідати ринковому розміру частки.

Для визначення розміру частки можуть залучатися незалежні оцінники.

Хоча на практиці частка визначається здебільшого за собівартістю, тобто, за вартістю чистих активів. Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань (п. 4 НП(С)БО 19).

Фактично чисті активи – це підсумок першого розділу пасиву балансу. Визначаються такі активи на дату, що передує поданню заяви до держреєстратора про вихід учасника з ТОВ (ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ).

В такому разі частка учасника, який вибуває, визначається пропорційно підсумку першого розділу балансу на дату, що передує поданню відповідної заяви.

Визначивши розмір частки учасника, який вибуває, таку частку за загальним правилом виплачують грошима. Але за погодженням з таким учасником йому може бути передане належне ТОВ майно, включаючи ОЗ. Причому з наведених нами вище норм Закону про ТОВ випливає, що вартість ОЗ, які передають в рахунок повернення частки, погоджується загальними зборами ТОВ. Тобто, загальні збори можуть погодити будь-який розмір, наприклад, залишкову вартість, ринкову вартість тощо. При цьому учасник завжди може вимагати від ТОВ, щоб йому передали майно в розмірі ринкової вартості, якщо він не погоджується з залишковою чи іншою вартістю, визначеною загальними зборами (див. Постанову ВС від 24.04.2018 р. у справі № 925/1165/14, Постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.08.2013 р. у справі № 5011-73/9425-2012).

Ринкова вартість може визначатися в сумі оціночної вартості, згідно з незалежною оцінкою. Хоча проведення такої оцінки не є обов’язковим. Тому спосіб визначення ринкової вартості, якщо буде вирішено передавати ОЗ за такою вартістю, також погоджують загальні збори та учасник, який виходить.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Основные средства , Учет

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме