Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Примітки до фінзвітності: чи обов'язково подавати?

Чи обов'язково подавати Примітки до фінансової звітності?

Примітки до фінансової звітності згідно з п. 3 розділу I НП(С)БО 1 — це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію й обґрунтованість статей фінзвітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Отже, якщо решта форм вашої фінзвітності містять ті показники, відображення яких передбачено у Примітках, подавати їх слід обов'язково.

До інформації, що підлягає відображенню в примітках, може бути віднесено інформацію:

  • яка висвітлює дані бухобліку і є суттєвою, тобто її відсутність може вплинути на рішення користувачів фінзвітності;
  • яку не наведено у фінзвітності, але відображення якої передбачено відповідними П(С)БО;
  • яка додатково пояснює аналіз статей фінзвітності.

Наприкінці кожного П(С)БО наводиться перелік інформації, яка підлягає розкриттю у примітках.

Зокрема, національні стандарти передбачають наведення у примітках до звітності інформації про:

  • рух нематеріальних та необоротних активів, про інвестиції (капітальні та фінансові) — п. 36 — 38 П(С)БО 7п. 36 — 37 П(С)БО 8;
  • методи оцінки запасів та балансову вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації або передані у переробку, на комісію, у заставу — п. 29 П(С)БО 9;
  • структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат — п. 31 П(С)БО 16;
  • обсяг бартерних операцій — п. 25 П(С)БО 15;
  • рух забезпечень і резервів — п. 21 П(С)БО 11;
  • використання амортизаційних відрахувань — у П(С)БО про це прямої вказівки немає, але у формі приміток такі показники є;
  • перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості — п. 13 П(С)БО 10.

Як передбачено п. 7 розділу IV НП(С)БО 1, у примітках до фінзвітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань (крім зареєстрованого капіталу). Перелік інформації, яку наводять у примітках акціонерні товариства, передбачено п. 8 розділу IV НП(С)БО 1.

Типову форму №5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджено наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. №302. Показники (одиниця грошового виміру), які мають наводитися у примітках, — тисяча гривень без десяткового знака.

Отже, Примітки — це не лише типова форма №5, а сукупність показників (пояснювальна записка), що дає повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства у вигляді письмового пояснення, таблиць, графіків тощо.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть БЕЗКОШТОВНУ передплату, перейшовши за посиланням; на час карантину ми даруємо усім нашим читачам три місяці передплати на пакет «Мій асистент».

Читайте консультації та аналітику від редакції без обмежень і будьте здорові!

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Фінансова звітність

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі