Головна Усі консультації Облік та звітність Інше

Розмір адмінвитрат благодійної організації

Розмір адмінвитрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році. Як вести обрахунок адмінвитрат благодійної організації (новоствореного фонду, витрати якого поки що передбачити неможливо): помісячно чи за рік?

Адміністративні витрати

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону №5073-VI, розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 % доходу цієї організації у поточному році.

Таким чином, граничний розмір витрат визначають тільки за наслідками року, а не помісячно.

Адміністративні витрати – це поняття бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 18 НП(С)БО 16, до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати
  на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
 • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти;
 • інші витрати загальногосподарського призначення.

Особливості визнання витрат, в тому числі адміністративних, встановлено НП(С)БО 16.

В бухгалтерському обліку витрати відображають на субрахунку 92 «Адміністративні витрати». Розмір цих витрат за рік визначають за сумою проводок, зроблених у звітному році: Дт 791 Кт 92.

У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форми №2) за звітний рік адміністративні витрати показують в рядку 2130.

А у Звіті про фінансові результати (форми №2-м) адміністративні витрати окремо не показують. Разом з іншими операційними витратами їх відображають в рядку 2180 «Інші операційні витрати».

Те саме стосується Звіту про фінансові результати (форми №2-мс). Разом з іншими витратами адміністративні витрати показують в рядку 2165 «Інші витрати».

 

Доходи

Оскільки адміністративні витрати – це бухгалтерське поняття, і для цілей Закону №5073-VI їх розмір розраховуються від доходу, то і поняття доходів слід брати з бухгалтерського обліку.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (ст. 1 Закону про бухоблік).

Доходи визнають згідно з нормами НП(С)БО 15.

В бухгалтерському обліку доходи обліковують на рахунках класу 7.

Розмір доходів за рік визначають за сумою проводок, зроблених у звітному році: Дт 71, 72, 73, 74 Кт 79.

У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (форми № 2) за звітний рік загальний дохід визначається як сума показників рядків:

 • 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;
 • 2120 «Інші операційні доходи»;
 • 2200 «Дохід від участі в капіталі»;
 • 2220 «Інші фінансові доходи»;
 • 2240 «Інші доходи».

У Звіті про фінансові результати (форми № 2-м та № 2-мс) дохід за рік – це показник рядка 2280 «Разом доходи».

 

Доходи, які забороняється використовувати на фінансування адмінвитрат

Згідно з ч. 4 ст. 7-1 Закону №5073-VI, благодійна організація використовує кошти, зібрані шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені договором, укладеним з постачальником електронних комунікаційних послуг. Використання таких коштів на фінансування адміністративних та інших витрат благодійної організації, що не передбачені договором, забороняється.

Таким чином, якщо благодійна організація отримала такі кошти, вона не може витрачати їх на адмінвитрати.

На наш погляд, зазначені доходи повинні бути виключені зі складу доходу, який використовується для визначення граничної величини адмінвитрат.

 

Визначення граничного розміру адміністративних витрат

Визначити, чи вклалася благодійна організація у визначений розмір витрат, можна тільки за наслідками звітного року, згідно з фактичними бухгалтерськими показниками.

Наприклад, якщо розмір доходів за рік 500 000 грн (без врахування доходів, про які йде мова в ч. 4 ст. 7-1 Закону №5073-VI – див. вище), то адміністративні витрати за цей самий рік можуть бути не більше 100 000 грн (500 000 х 20%).

 

Планування доходів і витрат благодійної організації

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 14 Закону №5073-VI, установчі документи благодійної організації повинні містити джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації.

Як правило, в установчих документах записують про можливість розпорядження грошовими коштами керівником благодійної організації на підставі кошторисів, затверджених загальними зборами учасників організації.

Щоб виконати ці норми уставних документів, на початку кожного року затверджують планові кошториси, а по закінченні року – фактичні кошториси.

У планових кошторисах планують орієнтовну суму доходу, яку очікують отримати за рік, та планують орієнтовну суму витрат, в тому числі адміністративних, яка не повинна перевищувати 20% очікуваних доходів.

 

Що буде, якщо благодійна організація за наслідками відповідного звітного року перевищить граничний розмір адмінвитрат - 20% доходу?

Про наслідки ми писали тут.

Таке перевищення є підставою для виключення благодійної організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Отже, така організація стане платником податку на прибуток на загальних підставах.

 ***

Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 82 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Інше
Теги:
Витрати , Доходи , Благочинність

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі