Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Якщо ліквідація основних засобів відбулася внаслідок форс-мажорних обставин, податкові зобов'язання не нараховуються

Підприємство з Донецька змінило місцезнаходження на інше місто України. Основні фонди залишилися в зоні проведення АТО. Що з ними робити в бухгалтерському та податковому обліку?

Якщо використання ОЗ у виробництві визнано тимчасово недоцільним, ОЗ може бути законсервовано. Консервація, це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове зберігання ОЗ підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування. 

У цьому випадку рекомендуємо дотримуватись норм Положення №1183  (хоча цей документ обов'язковий для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності, для решта носить рекомендаційний характер). Термін консервації у згаданому положенні обмежено трьома роками але враховуючи, що для тих підприємств, для яких Положення № 1183 не є обов'язковим, можуть консервувати ОЗ і на триваліший термін. Після закінчення терміну консервації ОЗ потрібно розконсервувати і прийняти рішення про подальшу експлуатацію чи ліквідацію. Отже, доходимо висновку, ОЗ, які знаходяться в зоні АТО та не використовуються можуть підлягати консервації (або ліквідації, якщо ці ОЗ пошкоджені, зруйновані).


Також ОЗ, можуть визнаватись утримуваними для продажу. Проте, таке рішення приймається у разі, якщо економічні вигоди очікується отримати від продажу ОЗ, а не від його використання за призначенням, ОЗ готові до продажу у їх теперішньому стані та їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу. Хоча враховуючи територіальне розміщення здійснення продажу  ОЗ повинно мати високу ймовірність.

Консервація. Рішення про необхідність консервації оформляється наказом керівника. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включаються до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7). Тому витрати підприємства на утримання ОЗ, що знаходяться на консервації,  відносяться до витрат (субрахунок 977 "Інші витрати діяльності").

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації ОЗ. Чи є факт використання основного засобу, який знаходиться в зоні АТО? Скоріше за все, ні. Відповідно на час консервації нарахування амортизації призупиняється (п.23 П(С)БО 7). Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення ОЗ на консервацію і поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після консервації. Документальним підтвердженням здійснення консервації може бути “Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію” (додаток 1 Положення № 1183). 

У примітках до фінзвітності (форма № 5, затверджена наказом Мінфіну від  29.11.2000 р. № 302) у рядку 263 наводиться інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (п. 37.5 П(С)БО 7). Якщо ОЗ утрачено унаслідок надзвичайних подій, залишкова вартість таких основних засобів, відобразиться у рядку 2651 приміток.

В податковому обліку податку на прибуток відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єкт оподаткування визначається за результатом фінзвітності . 

В обліку ПДВ, операція з консервації ОЗ не є операцією постачання та не підпадає під визначення об'єкта оподаткування відповідно до ст. 185 ПКУ

Ліквідація ОЗ. Відповідно до п. 6 П(С)БО 7 об'єкт ОЗ визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Якщо ОЗ не відповідає критеріям визнання активом (був пошкоджений в результаті пожежі, інших надзвичайних обставин) він списується з балансу (п. 33 П(С)БО 7). У цьому випадку постійно діюча комісія підприємства складає і підписує акти на списання основних засобів (наприклад форма № ОЗ-3 "Акт списання основних засобів" або форма № ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" , затверджені наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352). У бухобліку операція на підставі складених актів відображається після затвердження документів посадовою особою. Фінрезультат від вибуття об'єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів (п. 34 П(С)БО 7). Типові проведення з ліквідації ОЗ наведено у додатку до Методрекомендацій № 561 .

В податковому обліку податку на прибуток тим підприємствам, які здійснюють коригування фінрезультату, потрібно звернути увагу на ст. 138 ПКУ. Зокрема, в разі ліквідації ОЗ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості, яка визначалась у бухобліку (Д-т субрахунка 976  "Списання необоротних активів"). Фінрезультат до оподаткування зменшується на суму податкової залишкової вартості (згідно пп. 14.1.9 ПКУ визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III ПКУ ).

В обліку ПДВ, операція з ліквідації ОЗ залежить від наслідків такої ліквідації. Відповідно до п. 189.9 ПКУ, якщо причиною ліквідації ОЗ є знищення або руйнування внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника ПДВ, підстав для нарахування ПЗ не має. 

--1--

Постанова КМУ від 28.10.1997 р. № 1183 "Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств".

--2--

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби""

--3--

За виключенням тих підприємств, які повинні або прийняли рішення коригувати фінрезультат на податкові різниці. Проте операція консервації ОЗ до виникнення різниць не призводить. Амортизація ОЗ, які переведені на консервацію в податковому обліку не розраховується, виходячи із визначення пп. 14.1.138 ПКУ, тому і на суму розрахованої амортизації коригувати не має чого.

--4--

Наказ Мінфіну від 30.09.2003р. № 561 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів"

--5--

Пам'ятайте, що вартісний критерій ОЗ в податковому обліку, з 01.09.2015 р. Збільшено до 6000 грн, хоча випадок із ОЗ в зоні АТО навряд чи зачіпає такі зміни. Новий критерій зостосовується у разі введення в експлуатацію ОЗ саме з 01.09.2015 р.

 

 

 

 

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Ліквідація

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі