Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Внески до ТОВ при його створенні: як обліковувати?

Учасниками ТОВ 2 є ТОВ 1 та фізособа. ТОВ 1 вже перерахував кошти для формування статутного капіталу ТОВ 2. Які бухпроведення будуть у ТОВ 1 та ТОВ 2?

Облік у ТОВ 2 – емітента корпоративних прав

Перш за все ТОВ 2 має показати у своєму обліку формування статутного капіталу. Для цього використовується така кореспонденція рахунків: Дт 46 «Неоплачений капітал» — Кт 401 «Статутний капітал». Зверніть увагу: сальдо на субрахунку 401 повинне відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому у статуті такого ТОВ.

Аналітичний облік статутного капіталу підприємство має вести за видами капіталу за кожним засновником (учасником), а неоплаченого капіталу — за кожним засновником (учасником).

Безпосереднє внесення засновником грошових внесків до статутного капіталу ТОВ відображають за кредитом рахунка 46 на суму такого внеску. Тобто відбувається погашення заборгованості засновника за внесками до статутного капіталу. При цьому в товариства одночасно збільшується сума грошових коштів у його касі (субрахунок 301) або на поточному рахунку (субрахунок 311).

Таким чином, на дату реєстрації статуту ТОВ 2 слід відобразити проведення: Дт 46/ТОВ 1 Кт 401/ТОВ 1, а на дату отримання внеску: Дт 311 Кт 46/ТОВ 1.

 

Зауважимо!

Засновники можуть здійснити внески ще до дати реєстрації формування статутного капіталу, у такому разі їхні внески пройдуть у кореспонденції із субрахунком 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу». За цим субрахунком узагальнюють інформацію про внески, які надходять для формування статутного капіталу після його оголошення, але ще до реєстрації відповідних змін в установчі документи. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується в кореспонденції Дт 404 Кт 401.

 

Облік у ТОВ 1 – власник корпоративних прав

Власники (учасники), здійснюючи свій внесок до статутного капіталу підприємства, втрачають щось, що раніше належало їм, але в обмін на це «щось» набувають корпоративні права, емітовані таким підприємством. По суті, ця операція — не що інше, як пряма фінансова інвестиція. При цьому така інвестиція, як правило, є довгостроковою. Адже корпоративні права отримуються з метою отримання доходу протягом часу, що перевищує 1 рік. Такі інвестиції слід відображати за дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

Який саме субрахунок вибрати із рахунку 14 (а їх три: на субрахунку 141 -  відображають інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі, на субрахунку 142 — інші інвестиції пов’язаним сторонам, а на субрахунку 143 — інвестиції непов’язаним сторонам) залежить від того, чи є ТОВ 1 та ТОВ 2 пов’язаними особами.

Пов’язані сторони — це особи, відносини між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною (п. 4 П(С)БО 23).

При цьому контроль — це вирішальний вплив на фінансову, господарську та комерційну політику підприємства з метою отримання вигод від його діяльності (п. 4 П(С)БО 19).

Своєю чергою, під суттєвим впливом розуміють повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Так, однією з ознак суттєвого впливу п. 3 П(С)БО 12 називає володіння 20% й більше статутного капіталу підприємства.

Якщо ТОВ 1 та ТОВ 2 – не пов’язані особи, то облік фінінвестиції ведеться на субрахунку 143, якщо ж пов’язані особи – то слід визначитися з методом обліку інвестицій.  У цьому допоможе П(С)БО 12.

Так, П(С)БО 12 передбачає декілька методів оцінки фінансових інвестицій на дату балансу, які в разі тих чи інших обставин можуть бути застосовані:

  • за справедливою вартістю,
  • за амортизованою собівартістю,
  • за методом участі в капіталі.

Відповідно до норми п. 8 П(С)БО 12, фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. У тому випадку, коли справедливу вартість фінансової інвестиції достовірно визначити неможливо, слід керуватися нормою п. 9 П(С)БО 12, яка дозволяє таку інвестицію відображати на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення корисності цієї інвестиції.

У п. 10 П(С)БО 12 зазначено, що фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до їх погашення, необхідно відображати на дату балансу за амортизованою вартістю фінансових інвестицій.

Згідно з п. 11 П(С)БО 12, фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та у спільну діяльність слід ураховувати за методом участі в капіталі.

Винятком із цього правила є фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, які:

  • придбані й утримуються лише для продажу протягом 12 місяців із дати придбання (пп. 17, 22 П(С)БО 12).

або

  • здійснені в підприємства, які провадять свою діяльність в умовах, що обмежують їх здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, який перевищує 12 місяців (пп. 17, 22 П(С)БО 12).

Такі фінансові інвестиції потрібно враховувати за справедливою вартістю. Якщо справедливу вартість визначити неможливо, то за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Що стосується первісної вартості придбаної інвестиції, то відмітимо таке: 

Згідно з вимогами п. 4 П(С)БО 12, фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухобліку за собівартістю, яка складається з:

  • ціни її придбання;
  • комісійних винагород;
  •  мита, податків, зборів, обов’язкових платежів;
  • інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Відображати набуті корпоративні права в балансі необхідно на дату одержання над ними контролю, тобто на дату переходу права власності на них.

Таким чином, на дату перерахування коштів у статутний капітал слід зробити таке проведення:  Дт 141 Кт 311 або із застосуванням субрахунку 377, якщо дата перерахування коштів та дата отримання інвестицій різні – Дт 377 Кт 311, Дт 141 Кт 377.

Послуги, пов'язані з придбанням фінансової інвестиції, відображатимуться так: Дт 141 Кт 685.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Статутний капітал , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі