Головна Усі консультації Облік та звітність П(С)БО і план рахунків

Відображаємо ремонт основних засобів в обліку орендаря

Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку та оформити списання "недоамортизованих" накопичених поліпшень основних засобів 2013, 2014 років?

Запитання: Предприятие арендует автотранспорт и производило ремонт в 2013, 2014 годах, в связи с чем в бухучете как и в налоговом учете были созданы как отдельные ОС затраты по ремонту, производилась амортизация этих затрат. Так как с 2015 года текущие ремонты можно списывать на расходы в полном обьеме, как правильно отобразить в бухучете и оформить списание таких "недоамортизированных" накопленных улучшений 2013, 2014 годов?

Відповідь: Як було до 01.01.2015 р. Згідно п.8 П(С)БО 14  витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем в бухгалтерському обліку як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Отже, все, що не відповідає ознакам збільшення майбутніх економічних вигід – можна сміливо списувати на витрати. Слід окремо зазначити, що нормами П(С)БО 14 не передбачено обліку ремонтних витрат за податковим обліком.


За п.146.19 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., суми перевищення 10-ремонтного ліміту  мали амортизуватися орендарем як окремий об’єкт ОЗ (із прив’язкою до групи ОЗ, до якої належав би сам об’єкт оренди, як би він перебував на балансі підприємства). У випадку, коли 10%-ліміт вичерпано, мала місце різниця між податковим та бухгалтерським обліком: первісна вартість таких об’єктів формувалася за різними алгоритмами, строки експлуатації також могли бути різними . 

При цьому, якщо витрати на такий ремонт не було замортизовано в податковому обліку до 01.01.2015 р., на початок 2015 року має місце ситуація, коли в бухобліку певні витрати потрапили до витрат звітного періоду (рах. класу 8, 9) у минулих звітних періодах, а в податковому обліку – залишається окремий об’єкт ОЗ (тобто, його залишкова балансова вартість). Можлива й ситуація, коли в обох обліках залишається певний об’єкт необоротних активів, створений у звязку із проведеним ремонтом і ще незамортизований повністю. 

З 01.01.2015 року, якщо підприємство не проводить коригувань, податківців не цікавлять дані його минулорічного податковому обліку, зокрема балансова вартість незамортизованих об’єктів ОЗ. Оскільки в бухобліку такі витрати вже пройшли через участь в обрахунку фінансового результату до оподаткування, про дані незамортизованих ОЗ у податкового обліку можна просто забути. Якщо ж в бухгалтерському обліку витрати на ремонт орендованих ОЗ капіталізувалися і не були замортизовані до 01.01.2015 р., вони продовжують амортизуватися в загальному порядку, і, оскільки платник податку не коригує фінрезультат до оподаткування, обрахований в бухгалтерському обліку, витрати у сумі такої амортизації під час їх визнання формують об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

Якщо підприємство зобов’язане або ж прийняло добровільне рішення проводити коригування, зокрема за нормами ст.138 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування за підсумками 2015 р. має збільшитися на суму бухгалтерської амортизації (за її наявності) та зменшитися на суму податкової амортизації, нарахованих після 01.01.2015 р. При обрахунку податкової амортизації у порядку, встановленому п. 138.3 ПКУ, слід враховувати і норми п. 11 підр. 4 розділу ХХ ПКУ, за яким балансова вартість ОЗ станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року. 

Крім того, якщо має місце ліквідація недоамортизованого об’єкта ОЗ, підприємство має провести одночасне коригування фін результату до оподаткування на суму незамортизованної ліквідаційної вартості об’єкта (беруться обрахунки залишкової вартості за даним податкового обліку та даними бух обліку, абз. 4 п. 138.1 та абз. 3 п. 138.2 ПКУ).

Приклад. Підприємство проводить податкові коригування. На 01.01.2015 р. в податковому обліку є об’єкт ОЗ на суму ремонтних витрат понад 10%-ремонтний ліміт із залишковою вартістю 5000 грн. Амортизація такого об’єкту на рік в податковому обліку становить 1500 грн. (умовно). В бухобліку витрати на такий ремонт потрапили до обрахунку фінрезультату звітного періоду ще до 01.01.2015 року. Отже, за підсумками 2015 року в податковому обліку матимемо коригування фінрезультату до оподаткування лише в бік зменшення на суму 1500 грн.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну від 26.04. 2000 р. N 91.

В податковому обліку строк амортизації визначався відповідно до мінімального строку експлуатації об’єкту оренди, а в  бух обліку – за строком договору оренди.

 

 

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Кловская Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / П(С)БО і план рахунків
Теги:
Оренда , Основні засоби , Облік

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі