Головна Усі консультації Облік та звітність Автоматизація

Ремонт та поліпшення основних засобів: бухоблік

Засновниками товариства було прийнято рішення (оформлено протоколом) придбати основний засіб (авто) за рахунок прибутку. Яким чином відображається амортизація, придбання паливно-мастильних матеріалів, проведення ремонтів та ТО по даному основному засобу?

Податковому обліку необоротних актів (до складу яких входять і основні засоби) у ПКУ присвячено ст. 138. Але вести такий податковий облік ОЗ зобов’язані лише ті платники податку на прибуток, які згідно з нормами пп. 134.1.1 ПКУ, мають розраховувати суму об’єкту оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. 

Згідно пп. 138.3.1 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів  активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, при чому при такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу. Крім цього, пп.138.3.3 ПКУ визначає мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів. В Вашому випадку, для транспортних засобів передбачена група 5, для якої передбачається мінімально допустимий строк амортизації – 5 років чи 60 місяців.


Весь подальший облік основних засобів Ви повинні здійснювати спираючись на ПСБО 7 «Основні засоби», але враховувати, те що цей основний засіб придбано за рахунок прибутку підприємства.

Таким чином, по-перше, треба сформувати остаточну первісну балансову вартість придбаного авто та ввести його в експлуатацію. Оскільки засновниками було прийнято рішення про купівлю авто за рахунок отриманого підприємством прибутку, то на сформовану первісну (балансову) вартість авто формуємо додатковий капітал проведенням Дт 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» Кт 425 «Інший додатковий капітал». Відповідно, операція з придбання автомобіля відображається звичайними проведеннями: 

Дт 152 Кт 631, 

Дт 631 Кт 311 – при оприбуткуванні та розрахунку з постачальником за придбаним автомобілем (якщо постачальник – платник ПДВ, то можливе проведення Дт 641 Кт 631 на суму податкового кредиту). 

Дт 105 Кт 152 – при введенні автомобіля в експлуатацію. 

Далі, згідно з п.23 ПСБО 7, нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (в розпорядчому акті, з урахуванням обмежень встановлених ПКУ) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. У п.29 ПСБО 7 знаходимо норму відповідно до якої  нарахування амортизації проводиться щомісячно, при чому нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання тобто введено в експлуатацію. 

Для відображення амортизаційних відрахувань нарахованих на основні засоби, які куплені за рахунок прибутку підприємства, використовується рахунок 131 «Знос основних засобів». По кредиту цього рахунку Ви будете відображати нараховану амортизацію (в залежності від обраного методу нарахування), з подальшим віднесення до дебету затратних рахунків, це можуть бути рахунок 23 або 91-94, 97. Одночасно з цим Ви повинні визнати дохід у сумі такої амортизації проведенням Дт 425 «Інший додатковий капітал» Кт 745 «Дохід від безкоштовно отриманих активів». 

Таким чином, нарахування амортизації на такий основний засіб в бухгалтерському обліку не змінить фінансового результату звітного періоду.  Але, якщо, відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, Ви зобов’язані проводити коригування такого фінансового результату з метою розрахунку суми об’єкту оподаткування податком на прибуток, то Вам слід буде проводити нарахування амортизації такого автомобіля ще і в податковому обліку, а потім одночасно збільшувати фінрезультат на суму бухгалтерської амортизації та зменшувати на суму податкової амортизації звітного податкового періоду (відповідно до п.п. 138.1-138.2 ПКУ). 

Для того, щоб з’ясувати, як обліковувати ТО авто знову звернемось до першоджерела, тобто ПСБО 7. Із нього дізнаємося, що будь-які затрати, котрі підприємство здійснює для підтримання об’єкта основних засобів у робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо), тобто одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, п. 15 ПСБО 7 наказує включати до витрат. Простіше кажучи, затрати на ТО не вважають капітальними інвестиціями (себто їх не приєднують до первісної вартості авто), а списують до витрат у звітному періоді понесення. Потрапляють затрати, пов’язані  з ТО автомобіля, до відповідної групи витрат залежно від того, для яких цілей використовують цей основний засіб.

У бухгалтерському обліку ремонту та поліпшення основних засобів найголовніше завдання це правильно класифікувати проведені з авто роботи. Тобто необхідно чітко визначити такі маніпуляції пов’язані з:

• Поліпшенням авто (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта.

• Підтриманням авто в робочому стані (проведення ремонту) та одержанням первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання.

адже сума перших збільшує первісну вартість транспортного засобу, а других – поповнює витрати поточного періоду, згідно з п.14 та п.15 ПСБО 7.

Так, витрати на підтримання авто в робочому стані показують записом Дт 23,91,92,93,94 Кт 631(685) якщо ремонтні роботи здійснювали підрядним способом та Дт 23,91,92,93,94 Кт 13,20,22,65,66 тощо, якщо ремонтували авто господарським способом (тобто власними силами підприємства). Пом’ятайте, що  витратний рахунок обирають залежно від мети використанні авто.

Затрати на поліпшення машини, яке призводить до росту майбутніх економічних вигід, відображають по Дт 152 Кт 631(685) у разі, якщо ремонт проводить підрядник, та по Дт 152 Кт 13,20,22,65,66 коли роботи було проведено власними силами підприємства. 

Збільшення первісної вартості авто на вартість поліпшувальних робіт, які направлені на ріст майбутніх економічних вигід, показують проводкою Дт105 Кт 152.

Облік придбаних паливно-мастильних матеріалів проводимо по дебету рахунку 203 «Паливо». В залежності від того, як буде організовано надходження цих матеріалів на підприємство (звичайний готівковий або безготівковий розрахунок, відомості на відпуск нафтопродуктів, талони на нафтопродукти або паливна смарт-картка) має сенс відкрити аналітичні субрахунки до рахунку 203 з назвами, наприклад «Паливо в автомобілі» та «Талони на паливо» та таке інше.

 

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Дрючин Дмитро
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Автоматизація
Теги:
Основні засоби , Облік , Ремонт

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі