Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Звіт про рух грошових коштів: як складати?

Як складається Звіт про рух грошових коштів?

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і вибуття коштів як у гривнях, так і у валюті протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (п. 3 НП(С)БО 1).

Відповідно до положень п. 9 р. II НП(С)БО 1, у Звіті відображається рух коштів, що, своєю чергою, є надходженням і вибуттям грошей та їхніх еквівалентів протягом звітного періоду в результаті всіх видів діяльності підприємства: операційної (розділ I Звіту), інвестиційної (розділ II Звіту) та фінансової (розділ III Звіту). Відповідно до п. 3 НП(С)БО 1 еквіваленти коштів (грошей) — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості, тобто їхня вартість є відносно постійною протягом довгого періоду. Не забуваймо, що депозити до запитання є складовою грошей за визначенням.

Суми надходжень і видатків, що виникають унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, у Звіті розкривають окремо. Тому якщо одна господарська операція, що генерує потоки коштів, включає суми, які належать до різних видів діяльності, ці суми наводять в окремих статтях Звіту у складі відповідних видів діяльності.

Види діяльності підприємства

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства з реалізації товарів, робіт чи послуг, для якої воно і було створене. Крім того, до операційної діяльності належать операції, які не можна віднести до інвестиційної чи фінансової діяльності (п. 3 розділу I НП(С)БО 1). До операційної діяльності належать операції з: отримання оплати від покупців та замовників; оплати постачальникам товарів, робіт, послуг; виплати працівникам; оплати інших операційних витрат тощо.

Інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація необоротних активів, а також поточних фінансових інвестицій, які не належать до еквівалентів коштів (п. 3 розділу I НП(С)БО 1). Це можуть бути операції з оплати постачальникам за ОЗ, нематеріальні активи, інші необоротні активи, отримання частки участі в інших підприємствах, а також надходження від продажу таких об'єктів інвестування; видача позик та їх отримання не від фінансових установ тощо.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка спричинює зміни розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства (п. 3 розділу I НП(С)БО 1). Наприклад, надходження коштів від випуску акцій та продажу інших інструментів власного капіталу, а також отримання позик та виплата коштів для погашення позик, виплата дивідендів тощо.

До Звіту не включають внутрішні зміни у складі коштів (наприклад, рух коштів із каси до банку або з одного банківського рахунку на інший, зокрема перерахування коштів на спецрахунок у СЕА ПДВ або у СЕА РП СЕ — для платників акцизу) та негрошові операції (бартерні операції, отримання активів за договором фінансової оренди, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) (абз. 2 п. 9 розд. II НП(С)БО 1).

Складаючи Звіт, доцільно керуватися Методрекомендаціями №433 та Методрекомендаціями №476.

Підприємство за власним рішенням може обрати один із методів складання Звіту:

— прямий метод, використовуючи при цьому форму №3 (рух коштів унаслідок операційної діяльності визначають за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку);

— непрямий — форму №3-н (рух коштів унаслідок операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування).

Вибір такого методу слід зафіксувати в наказі про облікову політику згідно з п. 2.29 розд. II Методрекомендацій №635. Якщо такого наказу на початку звітного року не видавалося, вибір форми складання Звіту можна оформити й у вигляді звичайного наказу керівника, складеного до дати подання фінансової звітності.

Звіт про рух грошових коштів, як і решта форм «великої» фінансової звітності, складають у тисячах гривень без десяткових знаків.

Докладніше про його складання, зокрема, за прямим методом, читайте тут.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі