Головна Усі консультації Оподаткування Інші податки

Чи є дохід у неприбуткової громадської організації від внесення нерухомості до статутного капіталу ТОВ?

Неприбуткова громадська організація – неплатник ПДВ внесла до статутного фонду ТОВ (загальна система, платник ПДВ), співучасником якого вона є нежитлове приміщення. Чи виникає дохід у неприбуткової громадської організації під час такої операції? Якщо так, в якій графі Звіту про використання доходів неприбуткової організації відобразити цю суму?

Громадське об'єднання в ч. 1 ст. 1 Закону №4572 визначено як добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку (ч. 5 ст. 1 Закону №4572).

Статтею 11 Закону №4572 визначено відомості, які має містити статут громадського об'єднання, зокрема, 

  • відомості про мету (цілі) та напрями діяльності такого об'єднання;
  • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
  • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону №4572 громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право, зокрема:

  • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
  • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону (п. 3 ст. 23 Закону №4572).

До того ж, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом (ст. 24 Закону №4572).

Неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку у порядку та на умовах, встановлених п. 133.4 ПКУ.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі вступу як засновника або учасника до господарського товариства ДФС в ІПК від 15.08.2019 р. N 3807/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомляє таке.

Вступ неприбуткової організації, як засновника або учасника до господарського товариства та отримання дивідендів від такого товариства не є підставою для виключення такої неприбуткової організації з Реєстру у разі отримання доходів у межах статутної діяльності і їх використання такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном призначений рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Інвестиції у статутний капітал інших підприємств не належать до доходів неприбуткової організації та у рядку 1.5 ч. І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) не відображаються.

Вартість активів (коштів або майна), використаних (переданих):

  • для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами відображається в складі видатків (витрат) неприбуткової організації у рядку 2.3 ч. І Звіту;
  • на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, як сума операції (операцій) нецільового використання активів вказуються у рядку 3.2 ч. ІІ Звіту.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Інші податки
Теги:
Статутний капітал , Неприбуткові установи

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі