Главная Все консультации Учет и отчетность Отчетность

Зробили помилку у звіті про використання доходів: як її виправити?

Як виправити помилку, зроблену у звіті про використання доходів?

Як і у решта платників податків, якщо граничний строк подання Звіту закінчився, у неприбуткових організацій є два шляхи для виправлення помилок у ньому (вони зазначені у п. 50.1 ПКУ).

Виправляємо помилку у наступному Звіті.

Для самостійного виправлення неприбутковою організацією помилок у звітності призначений Додаток ВП до Звіту.

Додаток ВП до рядків 7 — 9 Звіту надається у разі виправлення помилок у складі Звіту (звітного або звітного нового), в якому наводиться інформація про виправлені помилки в раніше наданому звіті. Даний додаток складається з двох таблиць.

Таблиця 1 призначена для врахування помилки (ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виправлено помилку (и).

У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП до Звіту надається у разі виправлення помилок, пов'язаних з розрахунком податкового зобов'язання та у випадку використання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутку) організації серед засновників (учасників), її членів, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Подаємо уточнюючий Звіт з виправленими показниками.

Якщо неприбуткова установа або організація здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, то така неприбуткова організація має подати Звіт з відповідною позначкою у рядку «Уточнюючий» у полі 1 цього Звіту.

При виправленні помилок, допущених у частині І Звіту, в уточнюючому Звіті необхідно зазначити правильні показники з урахуванням уточнень без заповнення частини «Самостійне виправлення помилок» Звіту, оскільки у частині І цього Звіту відображаються доходи та витрати неприбуткових організацій, які не приводять до виникнення податкових зобов'язань.

Якщо здійснюється виправлення помилок, допущених при заповненні частини II Звіту, у частині II уточнюючого Звіту зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень, а у рядках 19 — 23 частини «Самостійне виправлення помилок» Звіту — суми уточнень податкових зобов'язань та суми нарахованого штрафу і пені, які розраховуються шляхом порівняння показників уточнюючого Звіту та Звіту, який уточнюється.

Зокрема, у рядку 19 зазначається різниця між рядком 18 уточнюючого Звіту з урахуванням виправленої помилки та рядком 18 Звіту, який уточнюється; у рядку 22 — різниця між рядком 18 Звіту, який уточнюється, та рядком 18 уточнюючого Звіту з урахуванням виправленої помилки.

У разі виправлення помилок шляхом подання уточнюючого Звіту Додаток ВП до рядків 19 — 22 Звіту «Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено помилку» не заповнюється.

При цьому надання уточнюючого звіту не звільняє неприбуткову організацію від відповідальності, передбаченої п. 120.2 ПКУ про застосування штрафу від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати).

Увага! У формі Звіту інформація про обов'язкові додатки у вигляді фінансової звітності відображається у блоці «Наявність додатків4» та проставляється позначка у полі «ФЗ6».

Крім того, у блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності6» проставляються такі позначки:

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» або «Звіт про результати фінансової діяльності», «Звіт про рух грошових коштів» (крім бюджетних установ), «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» (крім бюджетних установ).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Отчетность
Теги:
Отчетность , Неприбыльные учреждения

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме