Головна Усі консультації Фінанси і банки Валюта і цінні папери

Банк утримав комісію з валютної виручки за контрактом: які наслідки?

Нерезидент розрахувався за експорт товару в повній сумі 10 000 дол. США. При перерахунку коштів знято комісію третіх банків – 30 дол. США (за умовами контракту її оплачує продавець). На валютний рахунок отримано 9 970 дол. США за мінусом комісії. Чи вважатиметься сума 30 дол. США недоотриманням валютної виручки за контрактом?

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону №2473 Нацбанк має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Нацбанк також має право встановлювати мінімальні граничні суми операцій з експорту та імпорту товарів, на які поширюються встановлені відповідно до Закону №2473 граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

У ч. 5 ст. 13 Закону №2473 передбачено, що порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Нацбанку, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Випадки зменшення суми грошових коштів, які мають надійти або на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару або вартості товарів, що імпортуються, допускається за умовами, які наведені в п. 12 розд. ІІІ Інструкції №7. Утримання комісійної винагороди банку за операцією переказу іноземної валюти цей пункт не містить.

У пп. 1 п. 4 розд. І Положення №2 зазначено, що до поточних валютних операцій належать розрахунки за експорт та імпорт товару (уключаючи сплату штрафів, пені, бонусів, відшкодування супутніх витрат у зв'язку із виконанням зовнішньоекономічного договору, відшкодування збитків у зв'язку із невиконанням зовнішньоекономічного договору), включаючи такі розрахунки на території України.

При цьому, згідно з пп. 5 п. 11 розд. 2 Положення №2 банк у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом, визначає порядок отримання банком комісійної винагороди за здійснення валютної операції.

Відповідно до п. 21 розд. II Положення №5, граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Вказані граничні строки розрахунків не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (тобто, незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій (пп. 1 п. 22 розд. II Положення №5).

Незначний розмір валютної операції (незначний розмір) у пп. 7 п. 2 Положення №5 визначено як розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 тис. гривень.

Отже, у разі, якщо сума операції з експорту не перевищує 150 тис. грн, такі операції не підпадають під валютний нагляд.

ДФС у м. Києві в ІПК від 06.03.2019 р. №912/ІПК/26-15-14-06-04-31 повідомляє, що правові засади щодо порядку, строків розрахунків, відповідальності за їх порушення та здійснення уповноваженими банками контролю за експортно-імпортними операціями щодо дотримання резидентами встановлених строків з 07.02.2019 р. регулюються Законом №2473, Інструкцією №7 та Положенням №5.

У разі встановлення Нацбанком граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Нацбанком. Строк виплати заборгованості обчислюється з дня митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав – з дня оформлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді) акта, рахунка (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує їх надання (ч. 2 ст. 13 Закону №2473).

Відповідно до пп. 2 п. 9 розд. III Інструкції №7, банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у разі експорту товару – після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар.

Отже, виходячи з норм пп. 1 п. 4 розд. І Положення №2  відшкодування супутніх витрат у зв'язку із виконанням зовнішньоекономічного договору у вигляді утримання банком комісійної винагороди за здійснення валютної операції має враховуватися при валютному нагляді банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, адже сума операції перевищує 150000 грн.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Рубрика:
Фінанси і банки / Валюта і цінні папери
Теги:
Валюта , Банки

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 3

Новини по темі

Консультації по темі