Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Юрособа у формі №1ДФ, який подає за філію, не відображає інформацію щодо військового збору

Як у формі №1ДФ відображається інформація щодо військового збору за відокремлений підрозділ?

Юридич­на особа у Формі №1ДФ, який подає за відокремлений підрозділ, не уповноважений нара­ховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бю­джету, не відображає інформацію щодо військового збору, оскільки така інформація зазначена нею  та  пода­на за своїм місцезнаходженням – інформують фахівці ГУ ДФС у Волинській області.

У разі якщо відокремлений під­розділ юридичної особи не уповно­важений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) пода­ток до бюджету, Форму № 1ДФ у вигляді окремої порції за та­кий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає ко­пію такого розрахунку до контролю­ючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У порції, яка подається за відокремлений під­розділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу (пп. 2.6 Порядку № 4).


Також повідомляємо, що до доходів держбюджету вклю­чаються доходи бюджету за винят­ком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69, 69-1 та 71 Бюджетного Кодексу за­кріплено за місцевими бюджетами (п. 1 ст. 29 Бюджетного Кодексу).

Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, належить до доходів загального фонду Держбюджету України (п. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу).

Так, ст. 64 цього Кодексу визна­чено, що податок на доходи фізич­них осіб, який сплачується (перера­ховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, від­діленням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної осо­би, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах по­датку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Згідно з абзацем першим пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на ко­ристь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бю­джету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Однак вищезазначена норма ре­гламентує порядок перерахуван­ня податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зарахо­вується до держбюджету, зазначену в абзаці другому пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ норму не може бути застосовано до вій­ськового збору.

Таким чином, юридична осо­ба перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнахо­дженням.

Джерело
ДФС у Волинській обл.
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Філія , Військовий збір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі