Головна Усі консультації Облік та звітність Звітність

Податкова річна звітність підприємств: за якими податками подається?

За якими податками подається податкова річна звітність підприємств?

Податкова звітність платників податків здебільшого подається за місячний або квартальний звітний період. Проте є випадки, коли звітним періодом є рік. Наведемо найбільш поширені з них.

Так, деякі платники податку на прибуток відповідно до п. 137.5 ПКУ можуть звітувати за рік та подавати декларацію у строки, передбачені для річної звітності відповідно до пп. 49.18.6 ПКУ — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп теж є календарний рік:

— декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця подається підприємцями першої та другої груп раз на рік відповідно до п. 296.2 ПКУ. Це відбувається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Але згідно з пп. 296.5.1 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (тобто протягом 40 календарних днів після закінчення відповідного кварталу), у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи — підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

— декларація з єдиного податку 4-ї групи подається теж раз на рік. Відповідно до пп. 298.8.1 ПКУ сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

  • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
  • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);
  • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
  • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Щодо ПДФО та ВЗ для деяких категорій фізосіб також встановлено обов'язок подавати річну декларацію:

— декларація про майновий стан та доходи. Строки її подання:

— для громадян, які зобов'язані згідно із розділом IV ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, — до 01 травня року, що настає за звітним;

— для громадян, які мають право на податкову знижку — по 31.12.2019 р. (включно);

— для фізичних осіб — підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Саме тому для підприємців на загальній системі оподаткування останнім днем подання декларації про майновий стан та доходи за 2018 рік є 11.02.2019 р.;

— декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подається раз на рік — до 20 лютого поточного звітного року відповідно до пп. 266.7.5 ПКУ. Декларації подаються до відповідних контролюючих органів за місцезнаходженням об'єкта(ів) оподаткування, в яких перебуває на обліку платник податку (за основним та/або неосновним місцем обліку). У разі існування об'єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна декларація з кількома додатками відповідного типу. Кількість додатків певного типу має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, які відповідають адміністративно-територіальним одиницям, на території яких розташовано об'єкт(и) нерухомості відповідного виду. Отже, за кожним таким кодом за КОАТУУ складається окремий додаток;

— декларація з плати за землю подається щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року — відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій відповідно до п. 286.3 ПКУ;

— декларація з транспортного податку. Відповідно до пп. 267.6.4 ПКУ, платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою — платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , Фінансова звітність

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі