• Посилання скопійовано

Облік внесків у додатковий капітал ТОВ на ЄП

Які бухгалтерські та податкові наслідки для ТОВ на єдиному податку від операції з внесення коштів засновником як додаткового капіталу? Чи є обов'язковою згодом реєстрація збільшення статуного фонду?

Правові підстави

В Законі про ТОВ йде мова про додаткові вклади, як вклади, які здійснюються після того, яка статутний капітал сформовано. Причому такі вклади роблять для того, щоб збільшити статутний капітал. Тобто, учасники ТОВ, вносячи додаткові вклади, збільшують статутний капітал. 

Особливості внесення таких вкладів і збільшення статутного капіталу встановлені ст. 18 Закону про ТОВ.

Але такі внески по суті є внесками до статутного капіталу. 

Якщо ТОВ планує збільшувати статутний капітал, то додаткові вклади слід вносити в порядку, наведеному в ст. 18 Закону про ТОВ.

Але якщо ми правильно зрозуміли питання, мова в ньому йде не про збільшення статутного капіталу і не про додаткові внески, наведені в ст. 18 Закону про ТОВ, а про такі додаткові внески, які не збільшують розмір статутного капіталу і не змінюють частки учасників у статутному капіталу. Відтак такі внески не вплинуть на так зване корпоративне право – на участь в управлінні ТОВ, отримання певної частки прибутку (дивідендів) ТОВ та активів у разі ліквідації ТОВ, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами ТОВ. На суму таких внесків, повторимося, статутний капітал не збільшують.

По суті такі додаткові внески є подібні до безповоротної фіндопомоги, яку учасник надає ТОВ, але є відмінність: додаткові внески повертатимуться учаснику при ліквідації ТОВ. 

Про такі додаткові внески в Законі про ТОВ нічого не сказано. Проте згідно з ч. 6 ст. 11 статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Тобто, те, що окремо законом не врегульовано, може регулюватися статутом ТОВ. Якщо в статуті нічого про це не сказано, вважаємо, питання, пов’язані з додатковими внесками, може вирішуватися загальними зборами ТОВ (див. п. 15 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ) і оформлятися протоколом (ч. 4 ст. 33 Закону про ТОВ).

Наприклад, нехай згідно рішення загальних зборів ТОВ, оформленого протоколом, учасник може внести кошти на банківський рахунок ТОВ як додатковий внесок, що не збільшує розмір статутного капіталу і не впливає на корпоративні права такого учасника. Рішенням можуть встановити й інші пов’язані з внеском особливості, наприклад, повернення такого внеску у разі ліквідації ТОВ або виходу учасника зі складу ТОВ тощо.

 

Бухгалтерський облік

Відповідно до пп. 5 НП(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до Інструкції №291 на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

Таким чином, додаткові внески учасників без збільшення статутного капіталу визнаються не у складі доходу, а у складі додаткового капіталу: 

 • Дт 311, 301 Кт 422.

 

Наслідки для оподаткування єдиним податком

У своїх численних консультаціях (див., наприклад, ІПК ДПСУ від 30.07.2021 р. №2930/ІПК/99-00-18-04-03-06) ДПС зазначає, що внески до складу додаткового капіталу не збільшують оподатковуваний дохід платника ЄП, тому що в бухгалтерському обліку дохід не визнається, а відображається збільшення додаткового капіталу.

На жаль, в своїх консультаціях податкова недостатньо, як на наш погляд, аргументує свою думку. Тому додамо від себе.

Відповідно до пп. 292.13 ПКУ, дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ.

Відповідно до пп. 296.1 ПКУ, юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ПКУ.

Таким чином, якщо в ПКУ сказано про доходи, то це доходи, які відображаються в бухгалтерському обліку як доходи. 

 ***

Читайте також:

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Витрати отриманих послуг на розподіл електричної енергії: як облікувати?
  Як відобразити в бухобліку отримані послуги з розподілу електричної енергії?
  23.03.202358
 • Як у бухобліку відображати безоплатно отримані права у вигляді роялті?
  ТОВ (ліцензіат) отримало за ліцензійним договором від іншого ТОВ (ліцензіара) право на безоплатний показ (трансляцію в ефірі) мультфільму у кількості 4 показа з 01.02.23 р. по 31.01.24 р. За звичайними умовами ТОВ (ліцензіат) обліковує такі права (роялті) на рахунку 391. Як у бухобліку відображати безоплатно отримані права у вигляді роялті?
  23.03.202338
 • Прощення кредиторської заборгованості – облік у юрособи- "єдинника"
  Підприємство – платник ЄП 2%, підписав з контрагентом, який щомісячно надавав акти виконання договірних зобов’язань, зміни до договору: "як жест доброї волі" погодився відмовитися від ліцензійних зборів, що підлягають сплаті з лютого 2022 року по вересень 2022 року, що є загалом 10000,00 доларів США із загальної непогашеної заборгованості. За дані періоди договірні зобов'язання виконувались контрагентом, але акти ним не надавались. В бухобліку записи не робились. Чи є об'єктом оподаткування ЄП 2% ця сума і чи потрібно зробити бухгалтерські записи?
  16.03.2023112
 • Касовий метод у будівництві житлових та нежитлових приміщень
  ТОВ (загальна система, платник ПДВ) будує багатоквартирний будинок з комерційними приміщеннями на першому поверсі. Чи обов'язково застосовувати касовий метод для ПДВ в частині житлової нерухомості? Як розділити вхідні ПН на придбані ТМЦ (наприклад, бетон на фундамент), які використані для будівництва і житлової нерухомості, і комерційних приміщень? Як цей розподіл провести в обліку?
  16.03.202352
 • Кошти на зарплату від материнської компанії-нерезидента: облік
  Материнська компанія - нерезидент має намір перерахувати резиденту Україну, платнику ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах, суму коштів для підтримки та забезпечення виплати заробітної плати. Це не оплата за послуги чи товар, а просто кошти на підтримку. Чи потрібно нараховувати ПДВ? Як відобразити ці кошти в обліку?
  15.03.202340