Головна Усі консультації Облік та звітність П(С)БО і план рахунків

Заповнюємо фінансову звітність для ОСББ

Як заповнити форми №1-м та 2-м для ОСББ? У ОСББ є 1 найманий працівник, на балансі немає основних засобів і кредитів в банку. В обліку ОСББ відображені операції щодо комунальних послуг, розрахунки з контрагентами і нараховувались зарплата працівника, субсидії, пільги

ЗапитанняЯк правильно заповнити Баланс за формою №1-м та Звіт про фінансові результати за формою №2-м для ОСББ? З ОСББ у трудових відносинах перебуває один найманий працівник, при цьому на балансі немає основних засобів та кредитів в банках. В обліку ОСББ були відображені операції з нарахування комунальних послуг, розрахунки з контрагентами, придбання малоцінних швидкозношуваних матеріалів, та нараховувались зарплата найманого працівника, а також субсидії і пільги.

Відповідь:

Почнімо з того, що ОСББ має право обрати за яким планом рахунків вести свій облік. Так, воно має право застосовувати Спрощений план рахунків, оскільки вони не провадять підприємницької діяльності (п. 2 наказу Мінфіну України від 19.04.2001 р. №186). Також ОСББ може вирішити користуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затвердженим наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291. Фінансову звітність ОСББ мають складати за П(С)БО 25.

Облік цільового фінансування. Оскільки ОСББ є неприбутковою організацією, тому основну його діяльність забезпечують цільове фінансування та цільові надходження. Так, кошти, що надійшли до ОСББ як внески, є цільовим фінансуванням. Відповідно до п. 17 П(С)БО 15 отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов такого цільового фінансування. 

Цільове фінансування та цільові надходження обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Аналітичний облік ведуть за їх призначенням і джерелами надходжень. 

Так, надходження коштів відображається проведенням Дт 311 Кт 48. 

Визнання цільового фінансування доходом відображається за проведенням: Д-т 48 К-т 719. Одночасно на ту ж суму визнаються витрати за рахунок цільового фінансування, наприклад,  витрати з оплати праці та ЄСВ за керівником організації: Дт 811 (92) Кт 661. 

Залишок невизнаного цільового фінансування доходом відноситься до доходу майбутніх періодів (Д-т 48 К-т 69). 

Визнані доходи у вигляді цільового фінансування за звітний період будуть відображатися у рядку 2120 Звіту про фінансові результати за ф. №2-м

Облік пільг і субсидій. Кошти, отримані з бюджету на покриття пільг і субсидій населенню, обліковують на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів», до якого доцільно відкрити окремі субрахунки для пільг та субсидій. Слід зазначити, що за цільовим фінансуванням щодо пільг та субсидій з бюджету доходи не визнаються, та отримані суми з бюджету не включаються до витрат ОСББ. Для обліку заборгованості за бюджетом щодо пільг і субсидій доцільно відкрити субрахунки 645 та 646.

Облік витрат ОСББ. До витрат ОСББ відносяться:

 • витрати на утримання будинку;
 • витрати на утримання місць загального користування;
 • плату за обслуговування ліфтів;
 • витрати на ремонт;
 • плату за санітарну очистку території;
 • послуги банку;
 • матеріальні витрати (зокрема, витрати на пально-мастильні матеріали, МШП, канцтовари тощо);
 • оплату праці працівників;
 • відрахування на соцстрахування;
 • амортизацію основних засобів;
 • сплату податків, зборів, обов’язкових платежів тощо.

Витрати ОСББ формуються відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Наприкінці місяця витрати списуються на фінансовий результат (рахунок 79 «Фінансові результати») і на рівні витрат (окрім витрат з амортизації) визнаються доходи ОСББ. Всі ці витрати будуть відображатися у Звіті про фінансові результати за ф. №2-м у рядку 2180.

Відображення в обліку ОСББ господарських операцій на підставі даних запитання (у разі, якщо використовується Спрощений план рахунків)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1

Відображено заборгованість співвласників багатоквартирного будинку за внесками в цільовий фонд за місяць

3772

481

2

Отримано внески від співвласників в цільовий фонд

311

3772

3

Нараховано заробітну плату керівнику ОСББ

811 (92)

661

4

Нараховано ЄСВ на суму заробітної плати керівника

821 (92)

651

5

Оплачено ремонтні роботи сторонньої організації

685

311

6

Віднесено до витрат отримані послуги ОСББ

84

685

7

Оприбутковано запаси й списано використані запаси

20

801

685

20

8

Оприбутковано МШП і передано їх у використання

22

809

685

22

9

Визнано дохід на рівні витрат

481

719

10

Віднесено до доходів майбутніх періодів залишок цільового фінансування

481

69

11

Списано витрати на фінансовий результат

791

80, 81, 82,84

12

Списано визнані доходи на фінансовий результат

719

791

13

Відображено заборгованість бюджету за нарахованими пільгами окремим категоріям громадян

645

3771

14

Відображено заборгованість бюджету за нарахованими субсидіями

646

3771

15

Надійшло пільг і субсидій із бюджету

313

4821, 4822*

16

Погашено заборгованість бюджету

4821, 4822

645, 646

* - за цільовим фінансуванням щодо пільг та субсидій з бюджету в обліку ОСББ не визнаються доходи ти не виникають витрати.

Оскільки доходи за цільовим фінансуванням, крім цільового фінансування щодо пільг та субсидій з бюджету, признаються на рівні витрат відповідно до П(С)БО 15, то у ОСББ не може виникати ані прибутку, ані збитку. 

Фінансова звітність ОСББ. Тепер перейдемо до складання фінансової звітності. На підставі даних, наведених у питанні у Балансі за ф. №1-м ОСББ має заповнити такі статті.

У розділі «Актив» Балансу за ф. №1-м будуть відображатися залишки рахунків щодо: 

 • МШП та запасів у рядку 1100;
 • грошей та їх еквівалентів у рядку 1165;
 • дебіторської заборгованості у рядку 1155.

У розділі «Пасив» Балансу за ф. №1-м будуть відображатися залишки рахунків:

 • цільового фінансування у рядку 1595;
 • розрахунків з контрагентами за придбані товари у рядку 1615;
 • розрахунків з бюджетом за податками, субсидіями та пільгами у рядку 1620;
 • розрахунків зі страхування (в т.ч. ЄСВ) у рядку 1625;
 • розрахунків з оплати праці 1635;
 • доходів майбутніх періодів у рядку 1665.

У Звіті про фінансові результати за ф. №2-м, як ми зазначали вище, ОСББ має заповнювати рядки 2120 «Інші операційні доходи» та 2180 «Інші операційні витрати».

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Русанова Ганна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / П(С)БО і план рахунків
Теги:
Звітність , МШП , Фінансова звітність , Субсидії

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі