Головна Усі консультації Держрегулювання Ліцензії і дозволи

Держпідприємство списує ОЗ вартістю понад 20 тис. грн. Чи потрібно йому на це дозвіл?

Чи потрібен держпідприємству дозвіл Міністерства на списання ноутбука, переоцінена первісна вартість якого становить понад 20 тис. грн?

Механізм списання об'єктів державної власності, зокрема, матеріальних активів, що визнаються основними фондами (засобами), визначає Порядок списання об'єктів державної власності, затверджений КМУ від 08.11.2007 р. №1314.

Списанню підлягає майно, що не може бути відчужене в установленому порядку, безоплатно передане іншим державним підприємствам, установам чи організаціям, також у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене.

У п. 5 цього Порядку зазначено, що списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше ніж 20 тис. грн, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до Порядку №1314 (за винятком підприємств щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

Якщо ж вартість об'єкта списання вище вказаної суми, то потрібно отримати згоду суб'єкта управління (Міністерства тощо).

Відповідно до п. 14 Порядку №1314 комісія зі списання майна оформлює такі документи:

  • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
  • акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
  • акти на списання майна.

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору затверджено наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. №818.

Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об'єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) та ліквідаційної вартості, суми зносу, дати введення в експлуатацію, стислої характеристики об'єкта, технічного стану та причини списання та інших відомостей (п. 2 р. 6 Порядку №818).

Нагадаємо, що з 01.01.2017 р. з'явився новий субрахунок 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів". Збільшення капіталу здійснюється на суму цільового фінансування внаслідок оприбуткування необоротних активів, а зменшення – у разі їх списання (вилучення).

При цьому станом на 01.01.2017 р. на субрахунок 5111 було перенесено залишок із субрахунку 401 (відповідно до Методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджених наказом Мінфіну від 21.12.2016 р. №1127). А саме не первісну (переоцінену) вартість необоротних активів, а залишкову. Це необхідно враховувати при списані необоротних активів, що  придбані до 2017 року.

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. №1219.

При списанні об'єктів основних засобів необхідно застосовувати кореспонденцію, наведену у п. 1.27 цього наказу.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Відображено суму зносу об'єкта основних засобів

1411 (1421)

10

41188,98

Списано залишкову вартість об'єкта основних засобів (43328,98 - 41188,98)

8411 (8421)

10

2140,00

Відображено суму дооцінки об'єкта основних засобів при його вибутті* *(43328,98 - 4030)

5311 (5321)

5512 (5522)

39298,98

* на дату вибуття об'єкта субрахунок 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" має кредитове сальдо за конкретним об'єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів

Виходячи з викладеного, списання проводиться за залишковою вартістю об'єкта основних засобів.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Ліцензії і дозволи
Теги:
Держпідприємства , Дозвіл , Основні засоби

Коментарі: 3

Новини по темі

Консультації по темі