Главная Все консультации Учет и отчетность Международные стандарты

Заміна компонента основного засобу: як відобразити в обліку за МСФЗ?

Виконали капітальний ремонт основного засобу (наприклад, заміну двигуна). Як провести ремонт в обліку за МСФЗ: збільшити первісну вартість, а вартість заміненого двигуна вираховувати і зменшувати на цю суму первісну вартість?

МСБО 16 не дає визначення поняття об'єкт основних засобів і залишає відповідну ідентифікацію в компетенції керівництва підприємства (п. 9 МСБО 16).

При судженні щодо обліку ОЗ слід виділяти значущі та незначущі компоненти об’єкта ОЗ. Так, у вже згаданому вище п. 9 МСБО 16 сказано, що можливо, буде доцільним об'єднати окремо незначущі об'єкти (наприклад, ливарні форми, інструменти і фарби) та застосовувати критерії визнання ОЗ до сукупної вартості.

Водночас у п. 44 МСБО 16 прописано, що кожну частину об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо.

Суб'єкт господарювання розподіляє суму, первісно визнану щодо об'єкта основних засобів, на його суттєві частини і кожну частину амортизує окремо. Наприклад, може бути доцільним окремо амортизувати корпуси та двигуни літака, незалежно від того, чи є вони власністю чи орендуються за угодою про фінансову оренду.

Відповідно до умов питання зрозуміло, що двигун ОЗ не обліковується як окремий ОЗ, а тому при заміні двигуна варто говорити про заміну одного із компонентів ОЗ.

Загальне правило заміни компонентів ОЗ прописане у п. 13 МСБО 16: підприємство визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів собівартість замінюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесено, якщо задовольняються критерії визнання, а балансову вартість частин, які замінені, визнавати припиняють відповідно до положень про припинення визнання  (див. п. 67-72 МСБО 16).

Відповідно до п. 70 МСБО 16, якщо згідно з критерієм визнання в пункті 7 суб'єкт господарювання визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на заміну частини об'єкта, тоді він припиняє визнання балансової вартості заміненої частини незалежно від того, чи амортизували замінену частину окремо. Якщо суб'єкт господарювання не може визначити балансову вартість заміненої частини, він може використати витрати на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під час її придбання або будівництва.

Тож, по суті при заміні компонента ОЗ, який обліковується у складі такого ОЗ, слід провести часткову ліквідацію ОЗ.

Якщо бухгалтеру не відома балансова, тобто залишкова, вартість заміненого компонента (старого двигуна), то МСБО роз’яснює, що для її визначення слід взяти первісну вартість нового компонента ОЗ (нового двигуна) та прийняти її за первісну вартість старого компонента ще на дату введення в експлуатацію самого ОЗ.

Наприклад, первісна вартість нового двигуна (вартість придбання та витрат на його установку) становить 150 тис. грн. Такий двигун окремо не амортизувався, а в цілому з усім ОЗ – машиною. Дата введення в експлуатацію авто – січень 2016 року. Нехай строк амортизації машини установлено у 10 років (або 120 місяців), то у вересні 2019 року вже було пройдено строк користування у 45 місяців (3 роки та 9 місяці) (вересень 2019 року - січень 2016 року).

Нагадаємо, що навіть коли ОЗ не використовується (наприклад, перебуває у ремонті, на консервації й тощо) все ж нараховується амортизація (п. 55 МСБО 16).

За умови прямолінійної амортизації станом на вересень 2019 рік, включаючи вересень, замінений компонент – старий двигун, буде замортизовано на суму 56 250 грн (150 тис. грн х 45 міс/120 міс.). Тобто його балансова (залишкова) вартість старого двигуна на момент заміни становитиме 93 750 грн (150 тис. грн – 56 250 грн).

Саме на вартість у 93 750 грн (плюс витрати на демонтаж) слід зменшити об’єкт ОЗ та збільшити його на суму 150 тис. грн. Відповідні розрахунки слід провести й у податковому обліку. У будь-якому випадку, рішення про вартість заміненої частини об'єкта ОЗ приймається комісією, про що складається акт, який затверджується керівником.

Якщо при такій заміні підприємство вирішить доцільним обліковувати такий компонент ОЗ як двигун машини, визнавши його суттєвим компонентом ОЗ, то, затвердивши таке рішення в наказі керівника, слід буде лише зменшити вартість всього ОЗ на залишкову вартість заміненого двигуна, а вартість нового двигуна визнати окремим об’єктом ОЗ й амортизувати його окремо від машини.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Екатерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Международные стандарты
Теги:
Основные средства , Учет

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме