ru ua
-->
Извините, данный сайт не оптимизирован под Вашу версию Internet Explorer, рекомендуем обновить ее до более свежей!

Звітуємо про пільги з податку на прибуток правильно

Дата статьи 25.11.2013
Количество просмотров8595

Оценка материала:

  1. Ужасно
  2. Плохо
  3. Нормально
  4. Хорошо
  5. Отлично
1/1
Як подається звіт про суми отриманих податкових пільг платником податку на прибуток, який має пільгу з цього податку?

Відповідно до п. 30.6 ПКУ, суми податку на прибуток, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом — платником податків. Тож платник податку на прибуток, що не сплачує цього податку у зв'язку з отриманням податкових пільг, повинен вести облік сум таких пільг згідно з Порядком №1233 (1). Нагадаємо, що сума пільги дорівнює сумі податку на прибуток, яку такий СГД мав би сплачувати до бюджету, якби не користувався пільгою.

------------------(1)--------------------

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1233.

--------------------------------------------

Приклад Підприємство надає у 2013 році готельні послуги у готелі категорії «п'ять зірок». За IV квартал надано готельних послуг на суму 240000 грн (у т. ч. ПДВ — 40000 грн). Собівартість послуг становить 110000 грн. Iнші витрати, пов'язані з наданням готельних послуг, становлять 40000 грн. Ставка податку на прибуток — 19%.

Суму пільги з податку на прибуток, якою скористалося підприємство, треба розрахувати за формулою:

∑ пільги = (Доходи від готельної діяльності - Собівартість готельних послуг - Iнші витрати, пов'язані з наданням готельних послуг) х Розмір ставки податку.

Тобто сума пільги, якою скористалося підприємство за IV квартал 2013 р., становить:

(200000 - 110000 - 40000) х 19% = 9500 грн.

Суб'єкт господарювання, який скористався податковими пільгами, складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку №1233. Цей звіт подається за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації СГ протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Стосовно пільги з податку на прибуток зазначимо таке. Для того щоб визначити суму пільги, потрібно обчислити суму прибутку, з якого платник податку не сплачує податок на прибуток. Але більшість платників у 2013 році квартальну декларацію з податку на прибуток не подають. Чи означає це, що і звіт про пільги слід подавати теж лише за рік?

На нашу думку, не в усіх випадках. Хоча це і зменшує переваги річного декларування, але можливість подавати декларацію за наслідками року не означає відсутність обов'язку вести податковий облік протягом такого року. Зокрема, пп. 134.1.1 ПКУ передбачає, що об'єкт оподаткування, тобто прибуток, визначається шляхом зменшення певних доходів звітного періоду на певні витрати звітного періоду. На ст. 134 ПКУ (з урахуванням деяких інших статей, але в основному — саме на цю статтю) спирається ст. 149 ПКУ, яка визначає базу оподаткування податком на прибуток. А саме до такої бази застосовуються ставки податку на прибуток, установлені ст. 151 ПКУ. Отже, те, як часто слід визначати суму податку на прибуток і суму пільги, якою скористалося підприємство, безпосередньо залежить від звітного періоду, встановленого для такого підприємства. А їх наразі два.

Згідно з п. 152.9 ПКУ, взагалі-то з метою цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Але базовим податковим (звітним) періодом з метою цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків у порядку, визначеному п. 57.1 ПКУ. Що таке базовий податковий (звітний) період, пояснює п. 33.3 ПКУ. Це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку. Стосовно строків, за які подається декларація з податку на прибуток, зрозуміло, що вони встановлені п. 57.1 ПКУ, і платник податку може подавати як річні, так і квартальні декларації.

Але виходячи із вищезазначеного, визначати (нараховувати) суми податкових доходів та витрат, суму податку на прибуток і суму пільги з податку на прибуток, на нашу думку, платник податку повинен:

за наслідками звітного року — якщо він сплачує щомісяця авансові внески з податку на прибуток згідно з п. 57.1 ПКУ;

за наслідками кожного кварталу — у решті випадків (у т. ч. якщо щомісячні авансові внески підприємство не сплачує, але подає річну декларацію).

У звіті з пільг відображають код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, затвердженого Міндоходів.

Який вигляд матиме звіт про пільги за розглянутим нами прикладом, показано у зразку.

Зразок

Звіт про суми податкових пільг за IV квартал 2013 р. (фрагмент)


* Проставляється згідно з наказом МФУ від 14.01.2011 р. №11.

** Проставляється згідно з довідником податкових пільг №68/1 станом на 01.10.2013 р., затвердженим Міндоходів 30.09.2013 р.

Звичайно, отриманий дохід та понесені витрати слід буде відобразити і в декларації з податку на прибуток. Так, прибуток або збиток від звільненої від оподаткування діяльності наводять у рядку 09. Цей рядок потребує розшифрування у додатку ПЗ до декларації. Заповнити його досить просто:

— у таблиці 2 зазначають підстави для застосування пільг. Вони наводяться таким чином: у першій графі — кодова назва пільги, за чергою її відображення у таблиці 2 (від А до Я великими літерами), у другій графі — відповідна норма ПКУ, якою встановлено пільгу з податку на прибуток (тобто цитата з ПКУ щодо цієї пільги), у графах третій — п'ятій — відповідно підпункт (за наявності), пункт та стаття ПКУ, якими встановлено пільгу;

— у таблиці 1 — сума прибутку, звільненого від оподаткування, чи сума збитку від діяльності, звільненої від оподаткування. Якщо пільга одна (а зазвичай так і буває), то у рядку 09 дублюється значення рядка 09.1. Значення рядка 09.1 визначається, своєю чергою, як різниця між доходами, які не оподатковуються на підставі «А» (рядок А1), собівартістю придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності «А» (рядок А2), й іншими витратами, які відносяться до діяльності «А» (рядок А3). Якщо пільг кілька, то додаток ПЗ може мати відповідну кількість рядків 09.2, 09.3 тощо. I в кожному з них, із зазначенням відповідної пільги, визначатиметься сума прибутку або збитку від відповідної пільгової діяльності. Загальний результат від складання таких сум відобразиться у рядку 09 — як додатка ПЗ, так і декларації з податку на прибуток.

4 февраля  «Дебет-Кредит» приглашает на  онлайн-семинар  «Изменения 2015: зарплата, НДФЛ, ЕСВ, социальная реформа». Подробнее

Консультации по теме

Предприниматели без наемных работников не подают Ведомость распределения по видам экономической деятельности
Дата статьи 28.01.2015
Количество просмотров 124
Надо ли подавать отчет "Ведомость распределения по видам экономической деятельности" ФЛП на едином налоге без наемных рабочих?

За порушення подання звітності з ПДВ - штраф
Дата статьи 28.01.2015
Количество просмотров 155
В липні 2014 року приватне підприємство подало декларацію з ПДВ. ЇЇ було прийнято. Потім податкова вирішила скасувати дану декларацію,тому що начебто невірно вказано назву органу, куди подано декларацію. Декларацію повторно не відправлено. Як подати декларацію у 2015 році?

Розрахунок сум відпускних: виправлення помилки
Дата статьи 27.01.2015
Количество просмотров 271
Як правильно виправити помилку, допущену при нарахуванні відпускних у звіті з ЄСВ?

В полі „041” декларації з ПДВ зазначається код за ЄДРПОУ або податковий номер платника
Дата статьи 26.01.2015
Количество просмотров 133
Що вказує фізособа-підприємець у полі 041 податкової декларації з ПДВ за грудень 2014 року?

Новорічні подарунки працівникам відображаються у формі №1ДФ
Дата статьи 23.01.2015
Количество просмотров 362
Чи потрібно в 1-ДФ вказувати новорічні подарунки працівникам, видані за рахунок підприємства. Якщо потрібно, який код рядку вказувати?

Новости по теме

Заполняем отдельные реквизиты отчета по единому взносу
Дата статьи 23.05.2014
Количество просмотров 2347
Налоговики напоминают, как правильно заполнять графу 2 и 3 отчета по единому соцвзносу

Декларация по ПДВ снова претерпит изменений
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 6386
Разработан проект новой формы декларации по НДС с учетом изменений, внесенных антикризисным законом и Законом №1200

Отчет о контролируемых операциях, поданный до 1 мая, повторно подавать не нужно
Дата статьи 22.05.2014
Количество просмотров 123
В случае выявления в уже поданной отчетности ошибок, налогоплательщики могут самостоятельно их исправить и отправить исправленную отчетность в 1 октября 2014 года

Организация в течение года приобрела статус неприбыльной: особенности подачи отчетности
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 335
Плательщик налога на прибыль, который в течение отчетного года включен в Реестр неприбыльных организаций и учреждений, по окончании этого отчетного года должен подать в Миндоходов как декларацию по налогу на прибыль, так и Отчет об использовании средств неприбыльных организаций и учреждений

Квартальную декларацию единщика подают не только плательщики III и V групп
Дата статьи 21.05.2014
Количество просмотров 4786
Количество комментариев4
Квартальную декларацию единщика также подают предприниматели, которые в отчетном квартале начали работать на общей системе сразу после госрегистрации, или перешли на нее с упрощенной системы

Как заполнить графу 11 таблицы 2 раздела II приложения Д1 к декларации по НДС
Дата статьи 20.05.2014
Количество просмотров 631
В разделе II таблицы 2 приложения Д1 в колонке 11 отражается сумма НДС из колонки 10, которая была включена в налоговый кредит на основании налоговой накладной, к которой составлен расчет корректировки

В случае увольнения работника форма № 1-ДФ не подается
Дата статьи 16.05.2014
Количество просмотров 6611
В случае отсутствия начисления и выплаты дохода в квартале, в котором работник уволен, налоговый расчет по ф. №1-ДФ не подается и графа 7 «Дата увольнения с работы» не заполняется